Transitievergoeding

Als werkgever moet u aan werknemers die u ontslaat – of van wie uw organisatie de arbeidsovereenkomst niet verlengt – een transitievergoeding betalen. De werknemer kan die gebruiken om omscholing of jobcoaching te bekostigen, zodat hij gemakkelijker een nieuwe baan kan vinden. Ook is de transitievergoeding een compensatie voor baanverlies. U kunt op verschillende kosten op de transitievergoeding in mindering brengen of de vergoeding in termijnen betalen.

Bij ontslag op staande voet, met wederzijds goedvinden of als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, is de werkgever niet wettelijk verplicht een transitievergoeding uit te keren. Soms kan de werkgever compensatie krijgen voor de verschuldigde transitievergoeding.

Hoe hoog is de transitievergoeding?
Voor het berekenen van de transitievergoeding moet u weten welke loonbestandelen wel of niet meetellen. Daarna kunt u op basis van de lengte van het dienstverband de hoogte vaststellen door de rekentool in te vullen.

 

Nieuws

Compensatie transitievergoeding bij ziekte van de baan

19-09-2023

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van de werkgever is van de baan. Het blijkt niet haalb...

Ontslag op staande voet na ernstige schending rookbeleid

08-08-2023

Rookt een werknemer op een plek die door de werkgever is aangemerkt als risicogebied, dan rechtvaardigt dat een ontslag op staande voet. Doe...

Mogelijk vergoeding als de functie tóch niet vervalt

02-08-2023

Een werkgever kan tot ontslag om bedrijfseconomische redenen overgaan. Plaatst de werkgever binnen een half jaar een vacature voor de werkza...

Wel transitievergoeding na weigeren herplaatsing

01-08-2023

Weigert een werknemer herplaatsing in een andere passende functie als zijn eigen functie vervalt, dan behoudt hij wel het recht op de transi...