Tool om transitievergoeding te berekenen

15 mei 2014 | Door redactie

Een van de gevolgen van de Wet werk en zekerheid is dat u straks bij ontslag een transitievergoeding moet gaan betalen aan medewerkers met een dienstverband van twee jaar of langer. Met de tool Transitievergoeding Wet werk en zekerheid kunt u alvast berekenen aan welke bedragen u moet denken als de transitievergoeding verplicht wordt.

Per 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen als u het dienstverband beëindigt van werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest. In samenwerking met AKD stelt Rendement de tool Transitievergoeding Wet werk en zekerheid beschikbaar. Aan de hand van de tool kunt u alvast kijken wat de kosten zijn als u een medewerker per 1 juli 2015 ontslaat. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van verschillende factoren, zoals het maandsalaris en de lengte van het dienstverband.

Transitievergoeding verplicht

Een transitievergoeding is straks verplicht als u het dienstverband (dat twee jaar of langer heeft geduurd) op één van de volgende manieren beëindigt:

  • opzegging via UWV;
  • ontbinding via de kantonrechter;
  • als u een tijdelijk contract dat twee jaar of langer heeft geduurd niet verlengt. Dit kunnen overigens ook meerdere tijdelijke contracten in twee jaar tijd zijn geweest.

Geen transitievergoeding

De medewerker heeft geen recht op een transitievergoeding als hij zelf het initiatief neemt om op te stappen. Een transitievergoeding is ook niet verplicht als:

  • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden;
  • er sprake is van ontslag vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • de medewerker ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest (bijvoorbeeld een situatie waarin u geen andere keus heeft dan de werknemer op staande voet te ontslaan). Overigens betekent ontslag op staande voet niet per definitie dat u geen transitievergoeding hoeft te betalen;
  • de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt voordat hij 18 jaar is en de gemiddelde arbeidsomvang 12 uur of minder per week was.