Wat betekent een eerdere urenaanpassing voor de transitievergoeding?

7 december 2020

Een werknemer wordt ontslagen. Zijn arbeidsduur is dit jaar verminderd. Hoe berekenen wij de transitievergoeding? En betalen wij deze over de opzegtermijn?

Om met uw laatste vraag te beginnen: u berekent de transitievergoeding over de gehele duur van het dienstverband, inclusief de opzegtermijn. Wilt u hiervan afwijken, bijvoorbeeld door per direct afscheid te nemen van de werknemer en de opzegtermijn als extra vergoeding uit te betalen, dan kan dat alleen als de werknemer daarmee instemt. Zonder zijn akkoord kunt u dat juridisch niet afdwingen.

Als u zonder akkoord van de werknemer eenzijdig opzegt met onmiddellijke ingang, dus zonder inachtneming van de opzegtermijn, is dat een ‘onregelmatige opzegging’ en bent u schadeplichtig. Ter volledigheid: voor een eenzijdige beëindiging van het contract heeft u toestemming van UWV of de rechter nodig.

Wijziging

Wat betreft de vermindering in arbeidsduur: kort gezegd gaat u bij de berekening van de transitievergoeding uit van het huidige (dus laatste) loon. Bij uw werknemer wil dat zeggen het loon ná vermindering van de arbeidsduur.

Bij werknemers die geen vaste arbeidsduur hebben maar elke maand andere uren verloond krijgen, gaat u uit van het gemiddelde over de laatste 12 maanden. Als er bij deze werknemer echter sprake is van een vaste arbeidsduur, rekent u met het laatste volledige periodesalaris. Daarbij is het wel van belang hoe de urenvermindering is vastgelegd en bevestigd.

Stel dat u die urenvermindering niet goed heeft vastgelegd of dat niet glashelder is dat het om een permanente vermindering gaat (dus een wijziging van de arbeidsovereenkomst), dan zou dit tot discussie kunnen leiden over wat de grondslag voor de berekening van de transitievergoeding moet zijn. Immers: het huidige contract, inclusief eventuele aanpassingen, is daarin leidend.

Edwin Aerts, advocaat bij KZO|013 Advocaten, tel. (013) 536 65 55, e-mail: e.aerts@kzoadvocaten.nl, www.kzoadvocaten.nlMeer informatie over de transitievergoeding vindt u in de toolbox Zo berekent u de correcte transitievergoeding.