Over welke loonbestanddelen is vakantiegeld verschuldigd?

20 april 2021

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en de werkgever moet dit uitbetalen. Maar over welk bedrag moet hij dat vakantiegeld berekenen? 

De werkgever is in de regel vakantiegeld – formeel vakantiebijslag geheten – verschuldigd over het gehele salaris dat hij aan de werknemers betaalt voordat hij de inhoudingen in mindering brengt. Dus ook als de werknemer ziek is, op vakantie is, of over overwerkloon. Ook over prestatieloon is gewoon vakantiebijslag verschuldigd. En bijvoorbeeld ook over de dertiende maand als deze een vast onderdeel is van de loonbetaling.

Er zijn wel een paar uitzonderingen. Over de volgende loonbestanddelen hoeft geen vakantiegeld te worden berekend volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

  • Uitkeringen bij bijzondere gelegenheden (denk aan jubileumuitkering)
  • Onkostenvergoedingen
  • Winstuitkeringen
  • Eindejaaruitkeringen
  • Transitievergoedingen
  • Bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden
  • Het vakantiegeld zelf

Let op: als het salaris van een werknemer meer dan drie keer het wettelijk minimumloon bedraagt, mag de werkgever met hem afspreken dat hij over het meerdere geen vakantiegeld betaalt.