Bij ziekte is functie niet zomaar te wijzigen

6 december 2023 | Door redactie

Als een werknemer (langdurig) ziek is geweest, kan een werkgever hem na herstel niet zomaar op een andere functie zetten. Alleen in bepaalde gevallen is een wijziging van de functie of de arbeidsvoorwaarden toegestaan.

Zolang de werknemer in dienst is, heeft hij na zijn herstel in principe recht op terugkeer in de eigen functie. Ook als dat betekent dat de werkgever aanpassingen moet doen om het werken in de eigen functie mogelijk te maken. Soms is terugkeer in de eigen functie echter niet mogelijk.

Andere functie of arbeidsvoorwaarden 

Als de werkgever na een periode van arbeidsongeschiktheid aan de werknemer een andere functie of andere arbeidsvoorwaarden aanbiedt, moet hij als goed werkgever een aanleiding hebben tot het doen van dat voorstel en het voorstel moet redelijk zijn.

Functie vervalt tijdens arbeidsongeschiktheid

Een voorbeeld van een aanleiding is bijvoorbeeld dat na een reorganisatie de functie van de werknemer is vervallen. In dat geval is terugkeer in de eigen functie feitelijk onmogelijk. Een werkgever heeft immers de beleidsvrijheid om de organisatie op grond van eigen bedrijfseconomische en organisatorische overwegingen in te richten. Een rechter zal wel toetsen of de werkgever voldoende steekhoudende argumenten had voor de reorganisatie. Dit om de voorkomen dat een functie alleen maar geschrapt wordt om de werknemer te dwingen tot een demotie, standplaatswijziging of een andere wijziging van zijn werk of arbeidsvoorwaarden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 1 augustus 2023, ECLI (verkort): 2510

Niet zomaar functie aan vervanger geven

Een werkgever kan aanleiding zien om een vervanger te zoeken tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. In principe moet deze vervanger plaats maken voor de werknemer, zodra die zijn eigen functie weer kan uitvoeren. 
In een zaak bij de rechtbank Haarlem voerde de werkgever aan dat tijdelijke vervanging veel duurder was dan permanente vervanging. Hij had daarom de vervanger in vaste dienst genomen. De arbeidsongeschikte werkneemster kreeg een andere functie aangeboden. De werkneemster, en later ook de rechter, ging hier niet mee akkoord. De kosten van vervanging behoren tot de normale bedrijfsrisico's van een werkgever. De werkgever moest de werkneemster weer tot haar eigen functie toelaten.
Rechtbank Haarlem, 15 december 2010, LJN: BO9654