Schade eigendom werknemer kan onbelast

19 februari 2016 | Door redactie

Als de persoonlijke eigendommen van een werknemer tijdens het werken beschadigd raken, mag zijn werkgever hem daarvoor een onbelaste schadevergoeding geven. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: er moet namelijk sprake zijn van een bijzondere gebeurtenis.

Werknemers die in hun eigen kleding hun werk doen, lopen het risico dat deze kleding beschadigd raakt. Hetzelfde geldt voor de privételefoon die de werknemer bij zich heeft en bijvoorbeeld zijn bril. In sommige gevallen mag de werkgever de opgelopen schade onbelast vergoeden als vrijgesteld loon (tool). Dat mag echter niet altijd. Er moet namelijk sprake zijn van een bijzondere gebeurtenis op de werkplek.

Normale slijtage is niet bijzonder genoeg

Als de schade is veroorzaakt door een bijzondere gebeurtenis, is de schadevergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt, vrijgesteld loon. De vraag is wanneer er precies sprake is van een bijzondere gebeurtenis. De Belastingdienst heeft ter verheldering van dit begrip een aantal voorbeelden gepubliceerd:

  • Als een werknemer per ongeluk langs een scherpe rand van een bureau loopt en hierdoor zijn broek scheurt, kwalificeert dit als een bijzondere gebeurtenis. Een vergoeding of verstrekking van een nieuwe broek is vrijgesteld loon.
  • Kleding van een kantoormedewerker die gewone slijtage oploopt, mag niet onbelast vergoed worden. Er is geen sprake van een bijzondere gebeurtenis.
  • De jurk van een kleuterjuf raakt onherstelbaar beschadigd doordat een kind er een glas limonade over knoeit. Deze gebeurtenis is te verwachten bij de functie van kleuterjuf. Een schadevergoeding is dus belast loon.

Schade aan leesbril mogelijk ook onbelast vergoed

Hoewel werkgevers niet zomaar onbelast een leesbril mogen vergoeden of verstrekken, kunnen ze schade aan diezelfde leesbril mogelijk wel onbelast vergoeden. De vraag die daarbij doorslaggevend is, is of er sprake is van een bijzondere gebeurtenis. Dat verschilt per situatie. Neem bij twijfel contact op met de Belastingdienst