Als de ondernemingsraad een fout maakt…

22 april 2022 | Door redactie

Leden van de ondernemingsraad (OR) zijn ook maar mensen en ze gaan weleens de fout in. Toch kan een blunder van een OR-lid vanwege zijn vertegenwoordigende positie grote gevolgen hebben. Het is dus belangrijk om bij een gemaakte fout de schade zoveel mogelijk te beperken. Hoe doet een OR dat?

De ondernemingsraad kan op allerlei gebieden de mist ingaan. Waar het echter al snel mis kan gaan, is in de communicatie. Daarvoor gelden immers geen regels zoals die wel gelden voor het instemmingsrecht, het adviesrecht of de overlegvergadering met de bestuurder. Is de OR onzorgvuldig in zijn communicatie met de bestuurder, de achterban (tool) of in zijn onderlinge communicatie, dan is het van belang dat de OR die fout herstelt. 

Stappenplan bij fouten OR

Een ondernemingsraad kan het volgende stappenplan volgen om de schade bij een gemaakte fout zoveel mogelijk te beperken:

  • (H)erken de fout: de OR zal terechte kritiek moeten accepteren en duidelijk moeten maken dat ook de raad vindt dat er een fout is gemaakt.
  • Analyseer de fout: de OR moet zichzelf de vraag stellen waarom deze fout is gemaakt.
  • Leer ervan: de OR moet intern bespreken door welke maatregelen herhaling in de toekomst kan worden voorkomen.
  • Leg uit: de OR moet met de billen bloot bij de achterban en de bestuurder. De raad moet vertellen wat er fout is gegaan en welke maatregelen zijn getroffen. Een slimme OR verdedigt zichzelf niet en gaat ‘ja, maar’ uit de weg. Zo voorkomt de OR dat de fout (nog) groter lijkt.
  • Agendeer de oplossing: een OR die de oplossing bespreekt met achterban en bestuurder, creëert draagvlak, waardoor de fout mogelijk kan worden rechtgezet.

OR moet na fout vertrouwen zien terug te winnen

Na een fout kan het vertrouwen van de bestuurder en de achterban in de OR flink geschaad zijn. Met dit stappenplan is het begin gemaakt om dat vertrouwen weer te herstellen. Een OR die niet alleen zijn fout durft toe te geven, maar ook een nette oplossing biedt of in ieder geval laat zien er daadwerkelijk van te leren en er alles aan te doen om herhaling te voorkomen, kan het vertrouwen terugwinnen. In het gunstigste geval kan het de samenwerking tussen de OR en de bestuurder en achterban en het vertrouwen zelfs verbeteren.