Is het verplicht een vacature eerst intern uit te zetten?

23 juni 2023 | Door redactie

Als er in een organisatie een vacature ontstaat, biedt dit werknemers een kans op een carrièrestap. Veel werkgevers zetten daarom een vacature eerst alleen intern uit. Maar het kan ook verplicht zijn om een vacature eerst intern uit te zetten.

Een vacature eerst intern uitzetten voordat de externe werving start, kan veel voordelen hebben. De werkgever bevordert de mobiliteit en biedt zijn werknemers loopbaanperspectieven. Daarnaast bespaart een geschikte interne kandidaat hem veel tijd en externe wervingskosten.

Wettelijk verplicht tijdelijke werknemers te informeren

Het is afhankelijk van veel factoren of een organisatie een vacature eerst intern moet uitzetten. Zo is het wettelijk verplicht om tijdelijke werknemers tijdig en duidelijk te informeren als er een vacature vrijkomt met kans op een vast contract. Daarnaast is in veel situaties ontslag pas mogelijk is als een werkgever de werknemer niet in een andere passende functie kan herplaatsen (artikel). Dit kan met zich meebrengen dat een interne kandidaat voor wie ontslag dreigt de voorrang moet krijgen op een externe. Verder bestaat de wederindiensttredingsvoorwaarde: bij een vacature voor een functie waarvoor een werkgever recent een werknemer om bedrijfseconomische redenen heeft ontslagen, moet hij de functie eerst aan die ex-werknemer aanbieden.

OR heeft instemmingsrecht over het aanstellingsbeleid

Meestal geldt er ook een cao, waarin (afwijkende) regels kunnen staan over interne sollicitaties. Is een werkgever niet gebonden aan een cao of heeft hij de vrijheid om een en ander zelf te bepalen, dan kan hij zijn eigen sollicitatieregels vormgeven. Veel organisaties leggen deze regels vast in een personeelsreglement (artikel). Vaak is hierin bepaald dat een vacature pas buiten de organisatie mag worden uitgezet nadat eerst het personeel de kans heeft gekregen om de functie te bemachtigen.
Bij een regeling rond het aanstellingsbeleid heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht. De OR kan ook zelf het initiatief nemen voor regels voor intern solliciteren; hiermee zijn zij hun achterban van dienst. De OR gaat niet over individuele sollicitaties: instemmingsrecht geldt alleen voor de algemene sollicitatieregels van een organisatie.

Rendement Uitgeverij en Tilburg University doen onderzoek naar de werving-en-selectieprocessen in Nederland. Hoe pakt uw organisatie dat aan? U kunt bijdragen aan waardevolle kennis over dit onderwerp door de vragenlijst in te vullen. Dat duurt ongeveer 10 minuten en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Doe mee en ontvang, als u dat wilt, na afloop van het onderzoek een rapport met de resultaten, toegespitst op uw organisatie. Ook maakt u kans op één van de 10 bol.com bonnen ter waarde van € 30. Klik hier om rechtstreeks naar de vragenlijst te gaan.