Vaardigheden zijn vaker belangrijk dan werkervaring

15 maart 2022 | Door redactie

Sollicitanten moeten vooral kunnen aantonen dat zij over de juiste vaardigheden en vakkennis beschikken. Veel werkgevers hechten minder waarde aan diploma’s, certificaten en relevante werkervaring. Dat meldt UWV.

Het uitvoeringsinstituut heeft in het najaar van 2021 onderzoek (pdf) laten doen naar functie-eisen. 75% van de werkgevers noemt de juiste vaardigheden belangrijk bij de werving en selectie voor de meest voorkomende functie in de organisatie. Het gaat om vaardigheden zoals servicegerichtheid, digitale vaardigheden en aanpassingsvermogen. 61% van de ondervraagden hecht ook waarde aan specifieke vakkennis. Minder werkgevers merken de juiste diploma’s/certificaten (41%) en relevante werkervaring (38%) als belangrijk aan, al bestaan er tussen de sectoren wel een aantal verschillen. Zo geven bijna alle organisaties in het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg aan dat de juiste diploma’s/certificaten nog wel (enigszins) belangrijk zijn.

Minder strenge functie-eisen in vacatureteksten

De arbeidsmarkt is al een lange tijd krap en UWV denkt dat werkgevers daarom vaker water bij de wijn moeten doen. 70% van de werkgevers die in de afgelopen twee jaar vacatures hebben vervuld, heeft sollicitanten aangenomen die niet aan de functie-eisen voldeden. Om deze werknemers op niveau te krijgen, zetten werkgevers met name in op leren op de werkvloer. Ook worden opleidingen, cursussen en trainingen regelmatig als ontwikkelmiddel gebruikt. Een andere indeling van het werk en aanpassing van het takenpakket zijn minder vaak toegepaste maatregelen.

Skillspaspoort voor vrij reizen over arbeidsmarkt

De onderzoeksresultaten sluiten aan bij de opkomst van selectie op basis van ‘skills’. In januari bracht de Hogeschool van Amsterdam een rapport (pdf) naar buiten over het ‘skillspaspoort’. Dit is kort gezegd een overzicht van de kennis, vaardigheden en eigenschappen die iemand bezit. Volgens het rapport kan een skillspaspoort de oplossing zijn voor ‘vrij reizen’ over de arbeidsmarkt, maar voor de ontwikkeling en implementatie ervan is nog veel nodig.
Skills kunnen voortkomen uit het volgen van een opleiding, maar ook uit levens- en werkervaring. Een skillspaspoort levert dus bredere informatie dan een diploma en kan daardoor mogelijk mismatches op de arbeidsmarkt tegengaan. Veel werkgevers, werknemers en onderwijsexperts zijn positief over deze ontwikkeling. Momenteel ontbreekt het echter nog aan visie, brede samenwerking en een duidelijke regie. Aan de hand van het onderzoeksrapport kan de komende jaren gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van het skillspaspoort.