Wat regelt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

10 september 2019

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die per 1 janauri 2020 is ingegaan, zijn een hoop tekortkomingen van de Wet werk en zekerheid hersteld, las ik. Wat regelt de WAB per 2020 allemaal precies?

De essentie van de WAB is dat werknemers meer zekerheid moeten krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van flexibiliteit voor werkgevers op de punten waar ze die nodig hebben. Dit is uitgewerkt in de volgende maatregelen:

  • De ketenbepaling wordt verlengd van 2 naar 3 jaar. Werknemers krijgen hierdoor pas na 3 jaar (of na 3 tijdelijke contracten) recht op een vast contract.
  • De berekening van de transitievergoeding verandert; werknemers krijgen niet pas na 2 jaar de transitievergoeding als hun contract op initiatief van uw organisatie beëindigd wordt, maar meteen vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast wordt de transitievergoeding straks niet meer afgerond op halve dienstjaren, maar berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. En werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, bouwen geen hogere transitievergoeding meer op.
  • De cumulatiegrond bij ontslag wordt ingevoerd. Hierdoor kunnen werkgevers straks verschillende ontslaggronden met elkaar combineren. Ontslaat u een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen.
  • Uw organisatie moet telkens na 12 maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden. Daarnaast moet u een oproepkracht straks minimaal 4 dagen van tevoren oproepen. In de collectieve arbeidsovereenkomst kan van deze laatste maatregel worden afgeweken.
  • Payrollbedrijven kunnen geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.
  • Werkgevers gaan een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) betalen voor werknemers met een vast contact en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De premiedifferentiatie per sector verdwijnt.
  • Op de loonstrook moet straks staan of de werknemer een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft en wat de omvang is van dat contract.


Meer informatie over de bijzonderheden van de WAB vindt u in de toolbox De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans.