Derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 online

De Belastingdienst heeft vijf nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021, zoals aandachtspunten bij de sectoraansluiting. Daarnaast is de informatie bij een aantal onderwerpen aangepast.

1 februari 2021 | Door redactie

In december 2020 zette de Belastingdienst de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 online. Nu is de derde uitgave verschenen waarin bestaande informatie deels is uitgebreid en aangepast en deze vijf nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd:

  • de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof;
  • een wijziging in het belastingverdrag Nederland en Zwitserland;
  • de aanpassing van de bedragen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) in de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL);
  • drie aandachtspunten bij de sectoraansluiting;
  • aflopende en verlengde noodmaatregelen voor de loonheffingen in verband met de coronacrisis, over onder meer het doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding tot 1 april en de verruiming van de vrije ruimte. 

De Belastingdienst neemt de informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 (pdf) zo spoedig mogelijk op in het Handboek Loonheffingen 2021, dat op dit moment nog niet is verschenen.

Aandachtspunten bij de sectoraansluiting

De Belastingdienst besteedt in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 aandacht aan de sectoraansluiting. Zo kan een fusie, overname, splitsing of een verandering van rechtsvorm gevolgen hebben voor de sectoraansluiting. Zo’n wijziging moet de werkgever melden bij de Belastingdienst. De fiscus beoordeelt de sectoraansluiting opnieuw en stuurt een voor bezwaar vatbare beschikking sectoraansluiting aan alle betrokken werkgevers. Bij de vaststelling bij welke sector een werkgever wordt aangesloten, houdt de Belastingdienst geen rekening met de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en het pensioenfonds waaronder een werkgever of zijn werknemers vallen. De sectoraansluiting hangt af van de werkzaamheden die de werkgever uitvoert. De Belastingdienst gebruikt de sectoraansluiting alleen voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Een bezwaar tegen de beschikking gedifferentieerde premie Whk geldt niet als bezwaar tegen de sectoraansluiting. Hiervoor is bezwaar nodig tegen de beschikking sectoraansluiting die de werkgever heeft ontvangen.