Meer belastingkorting voor werkenden per 2023

13 juni 2022 | Door redactie

Als het aan het kabinet ligt komt er per 2023 een belastingkorting voor werkenden met een laag inkomen. Het gaat om een verhoging van de arbeidskorting voor deze groep.

De werkende mensen met lagere inkomens gaan er dit jaar qua koopkracht flink op achteruit. Om deze mensen wat meer financiële ruimte te geven wil het kabinet de arbeidskorting (tool) voor deze groep per 2023 verhogen. Hierdoor zouden zij volgend jaar dus wat meer netto moeten overhouden. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van de leeftijd en de hoogte van het arbeidsinkomen van de werkende belastingplichtige. Is dit inkomen niet hoger dan € 36.649 (2022) dan is de arbeidskorting ten minste de arbeidskorting die de werkgever voor de loonheffingen heeft toegepast, maar maximaal het bedrag dat bij het geboortejaar van de belastingplichtige hoort. De maximale arbeidskorting bedraagt nu € 4.260.

Parttimers moeten meer gaan werken

Het kabinet wil met deze maatregel ook stimuleren dat parttimers meer uren gaan werken. Dit zou moeten helpen bij het oplossen van het personeelstekort. Uit eerder onderzoek blijkt dat 30% van de werkenden meer uren zouden willen werken als de arbeidskorting wordt verhoogd. Daarnaast wil het kabinet het minimumloon nog meer verhogen dan eerder gepland. Dit zal ook weer tot een verhoging van de koopkracht van de laagste inkomens moeten leiden. De partijen hadden dus al besloten om het minimumloon te verhogen, maar zelfs met die verhoging blijft het nog onder de Europese richtlijn.

In augustus wordt over maatregelen besloten

De financiering van de maatregelen moet komen uit de opbrengsten die in de Voorjaarsnota zijn aangekondigd. Over het doorgaan van al deze maatregelen wordt in augustus besloten.

Bijlagen bij dit bericht