Adviesrecht OR: werven of inlenen van een groep werknemers

7 februari 2018 | Door redactie

Het werven of inlenen van een groep werknemers kan de positie van de huidige werknemers sterk ondermijnen. De OR die een adviesaanvraag krijgt voor dit onderwerp, doet er goed aan om dit te onderzoeken.

Het inhuren van een groep werknemers is volgens artikel 25 lid 1g van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesplichtig (tools). De bestuurder kan het besluit dus niet doorvoeren zonder advies te vragen aan de OR. Het inhuren van een groep werknemers kan invloed hebben op de baanzekerheid van de huidige werknemers; als nieuwe werknemers taken overnemen kan uiteindelijk een tekort aan werkzaamheden ontstaan. De OR kan daarom in de beantwoording van de adviesaanvraag opnemen dat de tijdelijke werknemers geen reguliere werkzaamheden mogen verrichten. Dat is een prima optie als de werkgever de werknemers bijvoorbeeld wil inhuren vanwege hun specifieke kennis en vaardigheden, die in de organisatie ontbreken.

Aandachtspunten OR bij inhuren van groepen werknemers

Een ondernemingsraad moet een aantal zaken in de gaten houden als de bestuurder een groep werknemers inhuurt:

  • de mate waarin de inhuur van een groep werknemers invloed heeft op de baanzekerheid van de achterban;
  • of de eigen organisatie en de organisatie die de ingehuurde werknemers levert beiden verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden van deze tijdelijke werknemers; en of de inlenende organisatie daarvoor de praktische uitvoering regelt;
  • of er in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak speciale aandacht is voor de gevaren waaraan tijdelijke krachten worden blootgesteld;
  • of de OR het nodig vindt om ingeleende werknemers volwaardig kiesrecht te geven bij OR-verkiezingen (tools) en zo te voorkomen dat tijdelijke werknemers nauwelijks vertegenwoordigd zijn in de medezeggenschap. Ingeleende werknemers krijgen volgens artikel 1 WOR pas na 24 maanden kiesrecht.