Wanneer ZW voor doorwerkende AOW’ers?

29 februari 2016 | Door redactie

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn sinds 1 januari 2016 ook verzekerd voor de Ziektewet (ZW). In welke omstandigheden heeft een AOW’er dan recht op een ZW-uitkering?

Voor werknemers die na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken, hoeft de werkgever bij ziekte maximaal 13 weken het loon door te betalen. Hij kan met deze werknemers na het bereiken van de AOW-leeftijd nieuwe afspraken maken. Hij mag bijvoorbeeld zes keer een tijdelijk contract afsluiten, ook al was de werknemer vóór het bereiken van de AOW-leeftijd in vaste dienst.

ZW bij aflopen contract

Wordt de AOW-gerechtigde werknemer ziek, dan zit de organisatie aan de loondoorbetaling bij ziekte vast tot het eerste van de volgende drie momenten:

  • De werknemer is volledig hersteld.
    In dat geval gaat de werknemer weer aan het werk en gaat de werkgever dus weer gewoon loon aan de werknemer betalen.
  • De werknemer is 13 weken ziek.
    Op dat moment vervallen de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod (tool) bij ziekte.
  • Het tijdelijke contract van de werknemer eindigt.
    Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer afloopt binnen de periode van 13 weken dat hij recht heeft op loondoorbetaling, heeft hij voor het restant van die 13 weken recht op een uitkering op grond van de Ziektewet.

ZW bij orgaandonatie en no-riskpolis

Naast werknemers die ziek uit dienst gaan, kunnen ook speciale groepen werknemers (zoals bepaalde uitzend- en oproepkrachten en werknemers met een fictief dienstverband) in aanmerking komen voor een ZW-uitkering. Ook kan de werkgever een ZW-uitkering aanvragen voor werknemers die ziek zijn door orgaandonatie of onder een no-riskpolis vallen.
Al deze regels gelden dus ook voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, alleen zal de ZW-uitkering dan maximaal 13 weken duren.