Ziektewet

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers in sommige gevallen recht hebben op een Ziektewetuitkering. De ZW is van toepassing op vrouwen die ziek zijn als gevolg van hun zwangerschap of bevalling, werknemers die een orgaandonatie ondergaan, werknemers met een structurele functionele beperking en oudere langdurig werklozen. De laatste twee categorieën werknemers vallen onder de no-riskpolis. Ook werknemers die ziek uit dienst gaan, kunnen een Ziektewetuitkering krijgen. Voor hen heeft de ZW een ‘vangnetfunctie’. Soms moeten werkgevers – ondanks het recht van de werknemer op een uitkering – het loon doorbetalen. Zij mogen de uitkering dan aftrekken van het loon dat zij moeten betalen.

Hogere premies door modernisering Ziektewet

De hoogte van de ZW-premie is voor grote werkgevers afhankelijk van de instroom van hun (ex-)werknemers in de Ziektewet. Voor middelgrote werkgevers is er een combinatie van een gedifferentieerde ZW-premie en een sectorpremie en voor kleine werkgevers is de oude sectorpremie gehandhaafd. Hoe meer (ex-)werknemers een beroep doen op een Ziektewetuitkering, hoe hoger de premie voor een werkgever is. Met name tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan, kunnen voor onaangename verrassingen zorgen. Werkgevers moeten daarom goed bijhouden welke werknemers er ziek uit dienst gaan.

 

Tools

Vraag en antwoord

Wat telt mee voor een jubileumuitkering?
Een jubileumuitkering bij 25 en 40 jaar diensttijd mag u onbelast geven, zonder dat u daar de vrije ruimte voor hoeft aan te spreken. U mag de uitkering ook op een later moment dan het bereiken van het jubileum onbelast uitdelen, maar niet eerder. Voor het berekenen van een onbelaste jubileumuitkering... Lees het hele antwoord