Bouwbedrijven overtreden massaal veiligheidsregels

Bouwbedrijven nemen het niet zo nauw met de veiligheidsregels. Dat blijkt uit een inventarisatie van Inspectie SZW. In minder dan twee jaar tijd constateerde de Inspectie 1.076 ernstige overtredingen bij 849 werkgevers in de bouw. In 830 gevallen was er sprake van acuut gevaar voor de werknemers en werden de werkzaamheden stilgelegd.

21 november 2019 | Door redactie

Inspectie SZW, de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, constateert ieder jaar honderden overtredingen van de veiligheidsvoorschriften op bouwplaatsen. Tussen 2018 en november 2019 telde de Inspectie 1.076 ernstige overtredingen bij 849 bouwbedrijven. Zowel bij grote als kleine bouwers en bij zzp’ers in heel Nederland. Volgens de inspectiedienst is er daarom sprake van een structureel probleem.

Bouw wordt vaak stilgelegd vanwege acuut gevaar

Overtredingen lopen uiteen van steigers die niet goed zijn opgebouwd tot werknemers die geen beschermende kleding dragen of worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Hierdoor is sprake van onveilige arbeidsomstandigheden en lopen vele honderden bouwvakkers ieder jaar acuut gevaar. Dit is bijvoorbeeld het geval als machines niet goed zijn afgeschermd, waardoor bouwvakkers er met hun handen in terecht kunnen komen. Sinds begin 2018 constateerde Inspectie SZW 830 overtredingen die dermate ernstig waren, dat de inspectiedienst de bouwer opdracht gaf om het werk direct stil te leggen.

Bouwend Nederland wil leden royeren

Branchevereniging Bouwend Nederland heeft geen concrete verklaring voor het hoge aantal overtredingen, maar denkt dat dit een gevolg is van de toegenomen bouwproductie en de druk van opdrachtgevers. Ook de aard van de werkzaamheden speelt volgens Bouwend Nederland een rol. Werken op grote hoogte en met zware machines en materialen is nu eenmaal inherent aan de bouw. Gaat er iets mis, dan zijn de gevolgen al snel ernstig. De branchevereniging benadrukt dat de veiligheid voorop moet staan in de bouwsector. Ze overweegt dan ook om leden bij wie Inspectie SZW herhaaldelijk overtredingen constateert te royeren.

Bouwsector staat in lijst met gevaarlijkste beroepen

Werken in de bouw staat op de lijst met gevaarlijkste beroepen die het CBS onlangs publiceerde. Vanwege het verhoogde risico is een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een strikte naleving van de preventie- en veiligheidsvoorschriften van essentieel belang. Het Arbobesluit kan hierbij uitkomst bieden. Hierin staan speciale voorschriften voor sectoren met specifieke risico’s.