Fikse schadevergoeding na intrekken voorstel vast contract

23 januari 2018 | Door redactie

Een werkgever die in een vergevorderd stadium van onderhandelingen het aanbod voor een vast contract intrekt, kan verplicht worden een schadevergoeding te betalen. Dat blijkt uit een recente zaak.

Voordat een arbeidsovereenkomst tot stand komt, vindt doorgaans enige vorm van onderhandeling plaats. Op het moment dat de werknemer het aanbod van de werkgever accepteert, is er sprake van een overeenkomst. Onlangs moest de kantonrechter in Utrecht bepalen of een werkgever nog onder een arbeidsovereenkomst (tools) uit kon komen en zo ja, of hij de werkneemster daarvoor een schadevergoeding zou moeten betalen.

Auto-ongeluk gooit roet in het eten

De werkneemster had een arbeidsovereenkomst tot 3 juni 2016. Tijdens dit contract werkte ze ook voor een zusterbedrijf van de werkgever. Vóór afloop van dit contract bood dat zusterbedrijf een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (tool) aan. De werkneemster verzocht daarna nog om een hoger salaris. In de periode van de contractonderhandeling kreeg de werkneemster een auto-ongeluk, waardoor ze grotendeels arbeidsongeschikt raakte. Als tussenoplossing werd het tijdelijke contract met een maand verlengd tot 3 juli 2016. De onderhandelingen liepen daarna stuk, maar volgens de werkneemster was er al sprake van een vast contract. Daar was de werkgever het niet mee eens. Hij wilde pas na herstel van de werkneemster een nieuw contract aangaan.

Onrechtmatig handelen van werkgever

De kantonrechter oordeelde op basis van correspondentie dat de werkneemster het contractaanbod ten tijde van de onderhandeling niet definitief had aanvaard. Dit deed ze pas in haar verzoekschrift aan de rechtbank. Toen had de werkgever al een ander aangenomen en mocht de werkneemster niet aannemen dat het contractaanbod nog open stond. Toch was de onderhandeling bijna rond geweest. Er was alleen nog een (overzichtelijk) verschil van mening over het salaris. De werkgever vertraagde vanwege de arbeidsongeschiktheid bewust de onderhandelingen en gebruikte het meningsverschil over het loon om terug te komen op zijn aanbod. De rechter vond in deze situatie een schadevergoeding (onder andere voor gemist loon) passend. Deze bedroeg € 27.500.
Rechtbank Midden-Nederland, 13 december 2017, ECLI (verkort): 6146