Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op

In het arbeidscontract spreekt u de functie, het salaris, de ingangsdatum en de duur af. Naast deze basisafspraken kunt u ook bedingen opnemen die gelden tijdens of na de arbeidsovereenkomst. Deze toolbox helpt u bij het maken van rechtsgeldige bedingen voor het arbeidscontract.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op

  Maak snel en eenvoudig rechtsgeldige afspraken

  Een werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst afspraken maken over veel onderwerpen. Denk aan het beperken van nevenarbeid of concurrentie, uitdiensttreding op de AOW-leeftijd, de mogelijkheid tussentijds wijzigingen aan te brengen, geheimhouding en meer. Deze afspraken zijn aan regels en beperkingen gebonden om (in de meeste gevallen) de rechten van de werknemer te beschermen. Met deze toolbox stelt u snel en eenvoudig rechtsgeldige bedingen op voor in het arbeidscontract. 

 • 2

  De spelregels van de arbeidsovereenkomst

  De arbeidsovereenkomst: wat is belangrijk om te weten?

  Verdiepingsartikel Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 30-11-2020

  Gefeliciteerd! U heeft de ideale werknemer gevonden voor uw openstaande vacature. Dan volgt nu het administratieve gedeelte van de indiensttreding van de nieuwe werknemer. Het opstellen van de arbeidsovereenkomst is daarvan een belangrijk onderdeel. Elke arbeidsovereenkomst bevat de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever. De overeenkomst is voor een deel maatwerk: u kunt aanvullende afspraken in de vorm van een beding erin opnemen.


  Hoofdlijnen bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 26-08-2022

  Wat is verplicht en waar moet u op letten bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst? Bekijk deze checklist.


  Nietige en vernietigbare bepalingen in de arbeidsovereenkomst

  Verdiepingsartikel Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 27-11-2020

  U heeft niet de vrijheid om de arbeidsovereenkomst volledig naar eigen smaak te formuleren. De werknemer en u zijn immers aan bepalingen uit de wet en cao gebonden. Als u in het contract afspraken maakt die niet met de wet of cao overeenkomen, kunnen deze nietig of vernietigbaar zijn. Nietig en vernietigbaar zijn geen synoniemen. In dit artikel leert u het verschil.


 • 3

  Het proeftijdbeding

  Voorbeeld proeftijdbeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 03-12-2020

  Aan de hand van dit voorbeeld maakt u snel en eenvoudig een rechtsgeldig proeftijdbeding.


  Werknemer wijzen op het proeftijdbeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 21-10-2019

  Wijs uw werknemer via deze brief op het proeftijdbeding dat u hanteert binnen uw organisatie.


  Kan de werkgever een zieke werknemer tijdens de proeftijd ontslaan?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 24-07-2022

  We kunnen een medewerker tijdens de proeftijd ontslaan. Maar mag dat ook als hij op dat moment ziek is?


 • 4

  Het studiekostenbeding

  Voorbeeld studiekostenbeding

  Tool Studiekosten Publicatiedatum: 20-06-2022

  Gebruik dit kant-en-klare studiekostenbeding om rechtsgeldige afspraken te maken over de kosten van scholing.


  Aan welke voorwaarden moet een studiekostenbeding voldoen?

  Vraag & Antwoord Studiekosten Publicatiedatum: 15-08-2022

  Wij willen graag een studiekostenbeding in een opleidingsovereenkomst van een werknemer opnemen. Aan welke voorwaarden moet zo’n studiekostenbeding in elk geval voldoen? En geldt het beding alleen als de werknemer zelf ontslag neemt?


 • 5

  Het eenzijdige wijzigingsbeding

  Voorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding arbeidsvoorwaarden

  Tool Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 06-03-2023

  Gebruik dit beding om een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek op te nemen.


  Arbeidsvoorwaarden mag u niet zomaar eenzijdig wijzigen

  Verdiepingsartikel Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 26-01-2023

  U heeft vast wel eens een afspraak in een arbeidsovereenkomst met uw werknemer willen wijzigen. Als dat in samenspraak met uw werknemer kan, is dat mooi. De instemming van de werknemer is echter niet altijd vereist. Onder bepaalde voorwaarden kan uw bv een wijziging in de arbeidsovereenkomst eenzijdig doorvoeren. Wat zijn de voorwaarden daarvoor?


  Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

  Infographic Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 28-04-2022

  Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden gaat vaak niet zonder slag of stoot. Komen de werkgever en de werknemer er in onderling overleg niet uit, dan gelden de regels voor het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden.


 • 6

  Het tussentijdse opzegbeding

  Voorbeeld tussentijds opzegbeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 12-08-2019

  Met het tussentijdse opzegbeding in deze tool kunt het u het tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd regelen.


  Tussentijds opzegbeding is niet áltijd gunstig

  Nieuws Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 04-08-2016

  Een tijdelijk contract is alleen op te zeggen als de werkgever en werknemer een tussentijds opzegbeding zijn overeengekomen. Of zo’n contractuele bepaling wenselijk is, verschilt per situatie.


 • 7

  Het pensioenontslagbeding

  Voorbeeld pensioenontslagbeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 12-08-2019

  Spreek middels deze overeenkomst af, dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.


  Ontslag vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

  Verdiepingsartikel Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 03-11-2020

  Na een lange loopbaan kan een werknemer van zijn welverdiende pensioen gaan genieten. Als hij zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is het wel de vraag wat er met zijn arbeidsovereenkomst gebeurt en of u hiervoor actie moet ondernemen.


 • 8

  Het geheimhoudingsbeding

  Voorbeeld geheimhoudingsbeding

  Tool Privacy op het werk Publicatiedatum: 08-08-2019

  Om als werkgever uw positie te beschermen op de markt is het verstandig om uw werknemers een geheimhoudingsbeding te laten tekenen.


  Bescherm uw geheimen met een geheimhoudingsbeding

  Verdiepingsartikel Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 24-11-2023

  Elke werknemer krijgt tijdens zijn dienstverband gevoelige informatie onder ogen die niet bedoeld is voor concurrenten. Denk hierbij aan gegevens van zakenrelaties, productieplannen en allerlei financiële stukken. Om de positie van uw organisatie te beschermen op de markt is het verstandig om een geheimhoudingsbeding af te spreken. Hoe pakt u dit slim aan?


  Mag ik een geheimhoudingsbeding afspreken met een stagiair?

  Vraag & Antwoord Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum: 22-07-2019

  Wij zijn deze maand gestart met een stagiair. In zijn contract staat geen geheimhoudingsbeding. Is zo’n bepaling wel toegestaan bij een stagiair?


 • 9

  Het concurrentiebeding

  Concurrentiebeding toevoegen aan arbeidsovereenkomst

  Tool Concurrentiebeding Publicatiedatum: 21-10-2019

  Voorkom dat uit dienst tredende werknemers aan de slag gaan bij de concurrent door een concurrentiebeding.


  Concurrentiebeding heeft gerichte motivering nodig

  Nieuws Concurrentiebeding Publicatiedatum: 17-05-2019

  Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is alleen toegestaan als de werkgever motiveert dat hij hiervoor een zwaarwegend belang heeft. Deze motivatie moet niet een te algemeen verhaal zijn.


  Mogen we een concurrentiebeding in de beëindigingsovereenkomst afspreken?

  Vraag & Antwoord Concurrentiebeding Publicatiedatum: 22-02-2024

  Een werknemer zonder concurrentiebeding vertrekt met wederzijds goedvinden. We willen niet dat hij bij de concurrent gaat werken, maar we hebben in de arbeidsovereenkomst geen concurrentiebeding afgesproken. Kunnen we alsnog een concurrentiebeding afspreken in de beëindigingsovereenkomst?


 • 10

  Het relatiebeding

  Relatiebeding in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 12-08-2019

  Met een relatiebeding kunt u voorkomen dat een werknemer die uit dienst treedt klanten van uw organisatie probeert mee te nemen.


  Voorbeeld relatiebeding voor arbeidsovereenkomst

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 21-10-2019

  Voorkom dat uit dienst tredende werknemers aan de slag gaan bij relaties. Maak door middel van deze tool een relatiebeding op.


  Voorbeeld socialmediabeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 01-12-2020

  Dit kant-en-klare socialmediabeding kunt u direct gebruiken in de arbeidsovereenkomst of eerst aanpassen naar uw wensen.


  Geldt een LinkedIn-connectie maken als overtreding van relatiebeding?

  Vraag & Antwoord Concurrentiebeding Publicatiedatum: 26-07-2022

  Overtreedt mijn ex-medewerker het relatiebeding als hij een LinkedInconnectie aangaat met een belangrijke zakenrelatie?


 • 11

  Het nevenwerkzaamhedenbeding

  Voorbeeld nevenwerkzaamhedenbeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 20-06-2022

  Gebruik deze overeenkomst als u een kant-en-klaar nevenwerkzaamhedenbeding nodig heeft.


  Nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden door Europese Richtlijn

  Verdiepingsartikel Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 30-06-2022

  Vanaf 1 augustus 2022 is het voor werkgevers in principe niet meer toegestaan om nevenwerkzaamheden van werknemers te verbieden. Wilt u zich op deze verandering voorbereiden, dan moet u weten wat de huidige regels zijn en wat het toekomstige verbod op een verbod van nevenwerkzaamheden precies inhoudt. Het is goed om u te realiseren dat u nu al rekening kunt houden met de wijzigingen die in het verschiet liggen.


 • 12

  Het incorporatiebeding

  Voorbeeld incorporatiebeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 08-08-2019

  Neem een incorporatiebeding op in een arbeidsovereenkomst om vast te leggen dat een bepaalde cao daarop van toepassing is.


  Bent u gebonden aan een cao?

  Verdiepingsartikel Cao Publicatiedatum: 30-11-2020

  De meeste werknemers in Nederland hebben te maken met een cao. Een cao is een overeenkomst waaraan de wet bepaalde eisen stelt en gevolgen verbindt. De gevolgen van een cao voor u als werkgever zijn afhankelijk van de vraag op welke grond een cao van toepassing is, wat voor een soort cao het is en welk karakter de cao heeft. Hoog tijd om hier eens wat nader op in te gaan.


 • 13

  Het anti-ronselbeding

  Voorbeeld anti-ronselbeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 08-08-2019

  Met een anti-ronselbeding kan een (ex-)werknemer collega's niet overhalen over te stappen naar een concurrent. Hier vindt u een voorbeeld.


  Bescherm uw personeelsbestand met een anti-ronselbeding

  Verdiepingsartikel Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 30-11-2020

  Met het concurrentiebeding verbiedt u uw werknemers om over te stappen naar een concurrent. En door het relatiebeding mogen ex-werknemers niet samenwerken met bepaalde zakelijke contacten van uw onderneming. Maar dan loopt u nog steeds het risico dat de (ex-)werknemer in zijn nieuwe functie zijn oud-collega’s overhaalt voor een overstap naar de concurrent. Een anti-ronselbeding kan hier een stokje voor steken.


 • 14

  Het intellectueel eigendomsbeding

  Voorbeeld intellectueel eigendomsbeding

  Tool Intellectueel eigendom Publicatiedatum: 08-08-2019

  Om er zeker van te zijn dat intellectueel eigendom uw organisatie toekomt, kunt u het beding in deze tool met werknemers afsluiten.


  Intellectueel eigendom opeisen

  Tool Intellectueel eigendom Publicatiedatum: 21-10-2019

  Zorg dat u het recht op intellectuele eigendom goed vastlegt door middel van deze maatwerkbrief.


  Het intellectuele eigendomsrecht binnen de arbeidsrelatie

  Verdiepingsartikel Intellectueel eigendom Publicatiedatum: 30-11-2020

  Stel, een softwareontwikkelaar heeft een nieuw computer­programma tot stand gebracht tijdens zijn arbeidsovereenkomst bij uw organisatie. Of een advocaat heeft tijdens werktijd een juridisch naslagwerk geschreven. Ligt het intellectuele-­eigendomsrecht (IE-recht) dan bij uw organisatie of bij de werknemer? Maak hier duidelijke afspraken over!


 • 15

  Het boetebeding

  Voorbeeld boetebeding

  Tool Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 08-08-2019

  Deze tool biedt u een kant-en-klaar boetebeding, dat u alleen maar hoeft in te vullen en toe kunt voegen aan een arbeidsovereenkomst.


  Een boetebeding in het arbeidscontract opnemen

  Verdiepingsartikel Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum: 30-11-2020

  Om ervoor te zorgen dat werknemers zich daadwerkelijk houden aan de bepalingen die u in de arbeidsovereenkomst heeft opgenomen, is het verstandig om een boetebeding overeen te komen. Uw werknemers weten dan dat overtredingen met een boete bestraft zullen worden. Dit werkt niet alleen preventief, het helpt u ook bij het verhalen van de schade.


 • 16

  Meer informatie

  Praktijkopleiding Arbeidsrecht

  Training 4 bijeenkomsten (8 dagdelen)

  Als HR-professional heeft u een grote verantwoordelijkheid. Er wordt van u verwacht dat al uw handelingen juridisch verantwoord zijn, om zo vervelende gevolgen voor uw organisatie te voorkomen. Het is dus van groot belang dat u volledig op de hoogte bent van het arbeidsrecht. De Praktijkopleiding Arbeidsrecht zorgt dat u de juiste beslissingen neemt als het gaat om indiensttreding, arbeidsongeschiktheid, beloning en einde dienstverband van vast en flexibel personeel.