Intentie om contract te verlengen afdwingbaar?

17 oktober 2013 | Door redactie

Staat er in een arbeidsovereenkomst dat een werkgever de intentie heeft om het contract bij goed functioneren te verlengen, dan is die contractverlenging niet af te dwingen door de werknemer. Dit blijkt uit een arrest van het gerechtshof in Amsterdam. Omdat er sprake is van een intentie, is de werkgever niet verplicht tot contractverlenging.

Sommige werknemers vinden het prettig dat er in hun arbeidsovereenkomst staat dat hun werkgever de intentie heeft om het contract bij goed functioneren te verlengen. Het gerechtshof in Amsterdam gaf onlangs een antwoord op de vraag of een werknemer zijn werkgever kan houden aan deze intentie. In de zaak ging het om een werkneemster die zich beriep op de volgende bepaling in haar arbeidsovereenkomst:

Bij functioneren naar wederzijdse tevredenheid is het de intentie van de onderneming om deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd per (…) om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’.

Werkgever is ondanks intentie niet verplicht om contract te verlengen

Het gerechtshof oordeelde dat het opnemen van een intentie tot contractverlenging niet afdwingbaar is door een werknemer. Het stond de werkgever vrij om het contract niet te verlengen vanwege de tegenvallende resultaten van de organisatie. Het opnemen van zo’n bepaling in de arbeidsovereenkomst leidt er dus niet toe dat u als werkgever verplicht bent tot het daadwerkelijk verlengen van de arbeidsovereenkomst. U moet er wel voor oppassen dat de intentie geen lege huls wordt. Dan kunt u zo’n bepaling beter uit de arbeidsovereenkomst laten, voordat dit tot onvrede onder de werknemers leidt.
Gerechtshof Amsterdam, 11 juni 2013, ECLI (verkort): 2824