Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd min-max

Overeenkomst

MS Word 52.45 kb

08-08-2019

Download deze tool
Gebruik deze voorbeeld arbeidsovereenkomst voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op basis van min-max-uren. Als bij indiensttreding niet duidelijk is hoeveel uren u de werknemer nodig heeft, kunt u hem een min-maxcontract aanbieden. In een min-maxovereenkomst spreekt u af hoeveel uur de werknemer minimaal aan het werk gaat. Daarnaast legt u vast hoeveel uur de werknemer zich maximaal beschikbaar moet houden voor bijkomende werkzaamheden.