Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd min-max

Overeenkomst

MS Word 62.78 kb

08-08-2019

Download deze tool
Als bij indiensttreding niet duidelijk is hoeveel uren u de werknemer nodig heeft, kunt u hem een min-maxcontract aanbieden. In een min-maxovereenkomst spreekt u af hoeveel uur de werknemer minimaal aan het werk gaat. Daarnaast legt u vast hoeveel uur de werknemer zich maximaal beschikbaar moet houden voor bijkomende werkzaamheden. Met behulp van dit voorbeeldcontract vermijdt u onnodige vragen en discussie op termijn.