Intentieverklaring opstellen

Maatwerkbrief

MS Word 51.89 kb

publicatiedatum 07-08-2019

Download deze tool
In een intentieverklaring geven partijen een bedoeling aan betreffende een bepaald onderwerp. In geval van een arbeidsovereenkomst kan een werkgever aangeven dat hij de intentie heeft om de arbeidsrelatie voort te laten duren en bijvoorbeeld om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een intentie is eenzijdig en geen overeenkomst tussen partijen. Bovendien spreekt de werkgever geen verplichtingen en garanties uit met het geven van deze intentie.