Hoe leggen we tijdelijk extra werk van een vaste werknemer vast?

24 juli 2019

Kunnen we een werknemer – naast zijn reguliere, vaste arbeidsovereenkomst – ook inzetten voor tijdelijke extra werkzaamheden? En hoe regelen we dit dan?

Als u wilt dat een werknemer naast zijn reguliere werkzaamheden tijdelijk extra werkzaamheden oppakt die niet passen binnen zijn huidige arbeidsovereenkomst (omdat het om wezenlijk andere taken en verantwoordelijkheden gaat), kunt u een tweede contract met de werknemer sluiten. Gaat het om een tijdelijke opdracht, dan kan dit bijvoorbeeld een projectovereenkomst zijn. De arbeidsovereenkomst loopt dan van rechtswege af als het project is afgerond.

Projectovereenkomst

Bij een projectovereenkomst staat dus niet vast op welke datum, maar wel op welk moment het contract zal eindigen. Dit moment moet objectief bepaalbaar zijn en mag dus niet afhankelijk zijn van de wil van één van de partijen. Na het aflopen van de projectovereenkomst zal de werknemer weer alleen op basis van zijn normale arbeidsovereenkomst bij u werkzaam zijn. Spreekt u een projectovereenkomst af, dan is het belangrijk om in de overeenkomst concreet te beschrijven welke werkzaamheden bij dit project horen. Ook legt u in de overeenkomst vast hoeveel uur de werknemer aan het project zal werken. Werkt de werknemer op basis van zijn normale arbeidsovereenkomst al op voltijdbasis voor uw organisatie, dan is het belangrijk om rekening te houden met de Arbeidstijdenwet en eventuele afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao over overwerk.

Urenuitbreiding

U kunt ook gewoon een ‘normaal’ tijdelijk contract met vaste einddatum bovenop het vaste contract afspreken. Een tijdelijke urenuitbreiding afspreken kan alleen als de aard en inhoud van de werkzaamheden (grotendeels) hetzelfde blijven. Let er in dat geval wel op dat u duidelijk vastlegt dat het om een tijdelijke uitbreiding gaat, zodat de werknemer daar op een later moment geen vaste aanspraak op kan maken.