Mag fout in getekende arbeidsovereenkomst worden aangepast?

11 juli 2016

Een arbeidsovereenkomst is een belangrijk juridisch document voor de samenwerking tussen een werkgever en werknemer. Soms wordt pas na het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst ontdekt dat er een fout in het contract staat. Om dit te corrigeren, kan één van de partijen voorstellen om de fout uit de overeenkomst te halen. Maar mag een reeds getekend arbeidscontract door de werkgever en werknemer met daarin een foutieve datum uit dienst aangepast worden? 

In zijn algemeenheid geldt dat contractspartijen iedere wijziging van het contract overeen kunnen komen die zij willen (mits niet in strijd met dwingend recht). Als de einddatum in het contract niet klopt, omdat partijen bijvoorbeeld enerzijds een jaarcontract hebben afgesproken, maar anderzijds een looptijd van 31-5-2016 tot 2-6-2016 in het contract hebben genoteerd, zal overeenstemming over een herstel van die verschrijving vermoedelijk snel zijn bereikt. Als het overduidelijk en naar het oordeel van beide partijen om een verschrijving ging, is er in principe geen bezwaar tegen een aanpassing.