Geen transitievergoeding na twee jaar ziekte?

9 maart 2016 | Door redactie

De transitievergoeding die een organisatie nu nog moet betalen aan een werknemer die na twee jaar ziekte uit dienst gaat, wordt mogelijk geschrapt. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. De werkgever moet dan wel voldoende inspanningen hebben verricht om de zieke werknemer te laten re-integreren.

De toezegging van de minister komt vlak voor het grote debat in de Tweede Kamer over het functioneren van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Onder de WWZ kunnen werkgevers een transitievergoeding (tool) verschuldigd zijn als werknemers na twee jaar ziekte uit dienst gaan. Om deze transitievergoeding te omzeilen, zijn er werkgevers die hun zieke werknemer in dienst houden met een zogenoemd sluimerend dienstverband. Verschillende rechters hebben deze constructie goedgekeurd. Eerder liet de minister nog weten geen maatregelen te willen nemen om dit omzeilen van de transitievergoeding te voorkomen, maar daar lijkt hij nu dus op terug te komen.

Aantoonbaar ingespannen voor re-integratie

In een gesprek met NU.nl stelt de minister dat hij begrijpt dat het betalen van een transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling (tool) bij ziekte als onredelijk wordt gezien. De minister wil daarom regelen dat een werkgever een lagere of zelfs helemaal geen transitievergoeding hoeft te betalen als hij zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor de re-integratie (tool) van de zieke werknemer. Vooruitlopend op het debat over de WWZ hebben de Christenunie en D66 al laten weten blij te zijn met de toezegging van de minister.