Kamer stemt in met nieuwe regels ketenbepaling

3 mei 2016 | Door redactie

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Dit voorstel biedt onder meer de mogelijkheid aan cao-partijen om een kortere onderbreking van de ketenbepaling overeen te komen voor seizoenswerk.

Onlangs introduceerde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diverse maatregelen waarmee hij knelpunten op de arbeidsmarkt wil aanpakken. Eén van de maatregelen is een aanpassing van de regels voor de ketenbepaling. Momenteel geldt dat de keten van tijdelijke contracten te doorbreken is door een dienstverband voor meer dan zes maanden te beëindigen. Voor werknemers met functies die vanwege zogenoemde ‘klimatologische of natuurlijke omstandigheden’ seizoensgebonden zijn – zoals werk in de agrarische sector, recreatie en horeca – moet het mogelijk worden om bij cao een snellere onderbreking van de ketenbepaling overeen te komen. De Tweede Kamer heeft nu hiermee ingestemd.

Strengere handhaving van Europese detacheringsrichtlijn

De regeling voor een kortere tussenperiode is als nota van wijziging bij een wetsvoorstel gevoegd dat de mogelijkheden voor handhaving van de Europese detacheringsrichtlijn moet uitbreiden. Hiervoor voert het voorstel onder meer een meldingsplicht in voor buitenlandse werkgevers die personeel detacheren naar Nederland. Inspectie SZW (tools) verlangt van hen vooraf gegevens over de identiteit van de gedetacheerde werknemer, het werk dat hij gaat verrichten en de toepassing van regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Het wetsvoorstel gaat nu ter beoordeling naar de Eerste Kamer. De bedoeling is om de wet op korte termijn in te laten gaan, uiterlijk op 1 juli 2016.