Ketenbepaling

De ketenbepaling is bedoeld om werknemers meer zekerheid te bieden bij het aangaan van flexibele arbeidsrelaties. Door deze regeling ontstaat er bij het vierde opeenvolgende contract voor bepaalde tijd automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit is ook het geval als meerdere contracten voor bepaalde tijd samen de termijn van 24 maanden overschrijden. Zit er tussen twee tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden, dan begint de keten opnieuw. De werkgever kan niet zomaar van de ketenregeling afwijken, zelfs niet als de werknemer hiermee instemt. Dit mag alleen in de cao. Vóór de komst van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 kon een werknemer nog 36 maanden achter elkaar op basis van tijdelijke contracten voor een werkgever werken. Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt die oude regel per 1 januari 2020 weer in ere hersteld.

Uitgelicht

WAB speelt nu al een rol bij contractverlenging

Een werkgever die een tijdelijk contract met een werknemer afspreekt, moet bij het eindigen van dit contract per 1 januari 2020 een...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 11-06-2019

Hof keurt payrollconstructie af voor omzeilen...

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een werkgever teruggefloten die de ketenbepaling probeerde te omzeilen met een payrollconstructie....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 25-09-2018

WWZ deel 3: Ketenbepaling

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de ketenbepaling. De WWZ zorgt ervoor dat werknemers eerder een vast contract krijgen. U...

E-learning
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 20-10-2014

Zekerheid én flexibiliteit door vierjarige tussenbaan

Werkgevers die op zoek zijn naar meer flexibiliteit én zekerheid, kunnen werknemers een 'tussenbaan' aanbieden. In de nieuwe cao voor...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 27-10-2017

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de regels voor payrollwerknemers

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 04-10-2019

Per 1 januari 2020 gaat er het nodige veranderen in de payrollregels. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is geregeld dat payrollbedrijven straks geen uitzendbeding...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 07-08-2019

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerheid te geven. Flexibele arbeid...

Infographics

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

E-learning

WWZ deel 3: Ketenbepaling
Videocollege
8 minuten
Publicatiedatum: 20-10-2014

Vraag en antwoord

Geldt er overgangsrecht voor de ketenbepaling die per 2020 wordt verlengd?
De nieuwe ketenregeling uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat op 1 januari 2020 in zonder overgangsrecht. De maatregelen hebben dus onmiddellijke werking. Dit betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 de verlengde periode van 3 jaar van toepassing... Lees het hele antwoord