Ketenbepaling

De ketenbepaling is bedoeld om werknemers meer zekerheid te bieden bij het aangaan van flexibele arbeidsrelaties. Door deze regeling ontstaat er bij het vierde opeenvolgende contract voor bepaalde tijd automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit is ook het geval als meerdere contracten voor bepaalde tijd samen de termijn van 24 maanden overschrijden. Zit er tussen twee tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden, dan begint de keten opnieuw. De werkgever kan niet zomaar van de ketenregeling afwijken, zelfs niet als de werknemer hiermee instemt. Dit mag alleen in de cao. Vóór de komst van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 kon een werknemer nog 36 maanden achter elkaar op basis van tijdelijke contracten voor een werkgever werken. Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is die oude regel per 1 januari 2020 weer in ere hersteld.

Uitgelicht

Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling

Deze tool geeft u inzicht in de regels voor de ketenbepaling in 2019 en de veranderingen per 2020. Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ)...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 10-09-2019

Kunnen we een zzp'er aan de slag laten gaan na...

Kunnen wij een werknemer na twee tijdelijke arbeidscontracten weer dezelfde werkzaamheden laten uitvoeren als zzp’er?

Vraag en antwoord
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Geldt er overgangsrecht voor de ketenbepaling...

Werknemers hebben nu na 2 jaar tijdelijke contracten recht op een vast dienstverband; per 2020 wordt dat na 3 jaar. Geldt dat ook voor...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 02-10-2019

 

Toolboxen

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 08-11-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk?

Tools

Verdiepingsartikelen

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerheid te geven. Flexibele arbeid...

Alles over opvolgend werkgeverschap

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 01-01-2020

Regelmatig sluiten een werkgever en werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten achter elkaar. Voor die situatie kent de wet verschillende regels. Voorbeelden hiervan zijn...

Infographics

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Vraag en antwoord

Welke maatregelen kent de WAB voor seizoenswerk?
Tijdelijke krachten die werk doen dat niet het hele jaar rond beschikbaar is – zoals seizoenswerkers in de agrarische sector – hebben te maken met speciale omstandigheden. De WAB biedt op diverse manieren uitzonderingen voor deze situatie. Er zijn op 3 vlakken bijzondere regels... Lees het hele antwoord