VVD wil arbeidsrecht weer op de schop nemen

13 oktober 2016 | Door redactie

De VVD wil de regels voor de ketenbepaling van tijdelijke contracten terugdraaien. Werknemers moeten langer tijdelijk in dienst kunnen blijven. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van de partij.

Werkgevers moesten in de afgelopen jaren voor hun personeelsbeleid rekening houden met diverse grote wetswijzigingen. Zo trad de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking, die ervoor moet zorgen dat flexwerkers eerder een vast contract krijgen. Hoewel er nog onduidelijkheid bestaat over de effecten van de wet, heeft de VVD – tot ergernis van minister Asscher van SZW van coalitiepartner PvdA – in haar verkiezingsprogramma aangegeven de WWZ te willen aanpassen. Zo wil de partij de ketenbepaling (tools) verruimen. Werknemers moeten langer tijdelijk in dienst kunnen blijven, zodat zij niet na twee jaar op straat belanden.

Lagere kosten voor ontslag en bij ziekte

Toch moet ook het vaste contract aantrekkelijker worden. Hiervoor wil de VVD het opzeggen van contracten vereenvoudigen en de contractvrijheid vergroten middels een beëindiging van het algemeen verbindend verklaren van cao’s.
Daarnaast blijkt uit het verkiezingsprogramma dat de VVD werkgevers wil ontlasten bij langdurige ziekte van werknemers: minder administratieve taken, minder loonsancties en voor kleine organisaties een loondoorbetalingsplicht van één jaar (waar MKB-Nederland ook voor pleit).

Ook D66 en CDA willen nieuwe regels voor ontslag en ziekte

De Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017. Daarna zal blijken of de VVD de plannen tot uitvoering kan brengen. De partij is niet de enige die het arbeidsrecht wil wijzigen. De roep om een kortere loondoorbetalingsplicht bij ziekte en goedkopere en eenvoudigere ontslagprocedures klinkt in meer partijen, waaronder het CDA en D66. D66 geeft bovendien aan nog maar één contractvorm mogelijk te willen maken: een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (tool). Daardoor verdwijnt de huidige tweedeling tussen tijdelijke en vaste werknemers.