Wet werk en zekerheid ook voor ambtenaar

9 november 2016 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Dit betekent dat voor veel ambtenaren straks hetzelfde arbeidsrecht geldt als voor werknemers in de marktsector.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zorgt ervoor dat voor een groot deel van de ambtenaren straks dezelfde ontslagregels gelden als voor andere werknemers. Dit betekent onder meer dat een ambtenaar bij een conflict of ontslag straks niet meer bezwaar kan maken bij de eigen werkgever of in beroep kan gaan bij de bestuursrechter, maar naar de kantonrechter moet stappen. Daarnaast krijgen ambtenaren straks geen eenzijdige aanstelling meer, maar een reguliere arbeidsovereenkomst. Op deze arbeidsovereenkomst is dan ook de ketenbepaling (tools) uit de Wet werk en zekerheid van toepassing. De nieuwe wet heeft volgens de Volkskrant gevolgen voor bijna 800.000 ambtenaren.

Ingang nieuwe regels zal vermoedelijk niet voor 2020 liggen

De invoering van de nieuwe wet is een behoorlijke klus, waardoor de daadwerkelijk ingang van de nieuwe regels vermoedelijk niet voor 1 januari 2020 zal liggen. Bovendien volgt er volgende week nog een uitspraak van de rechter, omdat de ambtenarenvakbonden op basis van de zogenoemde ROP-regeling ‘open en reëel overleg’ eisen over de consequenties van de wet. Als de rechter de vakbonden in het gelijk stelt, kan dit opnieuw voor vertraging van de invoering van de wet zorgen.