Arbowet

De Arbowet geeft algemene bepalingen voor allerlei zaken rondom de arbeidsomstandigheden. Zo hebben de werkgever en de werknemer een duidelijk beeld van de onderdelen van een arbobeleid. De werkgever moet maatregelen treffen om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen. De werknemer moet op zijn beurt verantwoord gedrag vertonen. Hij moet bijvoorbeeld waken voor zijn eigen veiligheid en die van andere werknemers. Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De wijzigingen hebben consequenties gehad voor de arbodienstverlener, preventiemedewerker, bedrijfsarts, ondernemingsraad (OR) en werkgever. De Arbowet is verder uitgewerkt in de de Arboregeling en het Arbobesluit.

Uitgelicht

Overzicht wijzigingen Arbowet voor werkgevers...

Door de gewijzigde Arbowet in juli 2017 moeten organisaties actie ondernemen om ervoor te zorgen dat zij nog aan de wettelijke verplichtingen...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 07-11-2017

Sancties van Inspectie SZW bij overtreding Arbowet

Organisaties die de Arbowet overtreden kunnen een sanctie tegemoet zien. Inspectie SZW heeft daarvoor verschillende mogelijkheden....

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Valt tijdelijk personeel ook onder de Arbowet?

Moet mijn organisatie ook aan alle plichten uit de Arbowet voldoen als ik alleen af en toe tijdelijk personeel in dienst heb en verder...

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

OR moet toezien op actualiteit arbobeleid

De bestuurder moet beleid voeren om werkdruk bij de werknemers te voorkomen. Als dit niet kan, moet hij de werkdruk beperken. Dit is...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 31-05-2019

 

Infographics

Vangnet of maatwerk?

Arbowet Publicatiedatum 30-07-2019

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht zich bij zijn preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid te laten bijstaan door gecertificeerde deskundigen. Hij heeft de...

De weg van een second opinion

Arbowet Publicatiedatum 30-07-2019

Door de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 hebben werknemers recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Wat is de juiste route en wie draagt de kosten?

Vraag en antwoord

Hoe communiceren wij met buitenlandse werknemers?
Volgens de Arbowet moet voorlichting doeltreffend zijn. Dit betekent dat u de voorlichting niet alleen moet afstemmen op de capaciteiten van de betrokken werknemers, maar ook op de taal die ze spreken. U moet uw Poolse werknemers dus voorlichten in een taal die ze begrijpen. Daarbij kunt... Lees het hele antwoord