Arbowet

De Arbowet geeft algemene bepalingen voor allerlei zaken rondom de arbeidsomstandigheden. Zo hebben de werkgever en de werknemer een duidelijk beeld van de onderdelen van een arbobeleid. De werkgever moet maatregelen treffen om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen. De werknemer moet op zijn beurt verantwoord gedrag vertonen. Hij moet bijvoorbeeld waken voor zijn eigen veiligheid en die van andere werknemers. Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De wijzigingen hebben consequenties gehad voor de arbodienstverlener, preventiemedewerker, bedrijfsarts, ondernemingsraad (OR) en werkgever. De Arbowet is verder uitgewerkt in de de Arboregeling en het Arbobesluit.

Uitgelicht

Overzicht wijzigingen Arbowet voor werkgevers...

Door de gewijzigde Arbowet in juli 2017 moeten organisaties actie ondernemen om ervoor te zorgen dat zij nog aan de wettelijke verplichtingen...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 07-11-2017

Sancties van Inspectie SZW bij overtreding Arbowet

Organisaties die de Arbowet overtreden kunnen een sanctie tegemoet zien. Inspectie SZW heeft daarvoor verschillende mogelijkheden....

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Valt tijdelijk personeel ook onder de Arbowet?

Moet mijn organisatie ook aan alle plichten uit de Arbowet voldoen als ik alleen af en toe tijdelijk personeel in dienst heb en verder...

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

OR moet toezien op actualiteit arbobeleid

De bestuurder moet beleid voeren om werkdruk bij de werknemers te voorkomen. Als dit niet kan, moet hij de werkdruk beperken. Dit is...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 31-05-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De invloed van de ondernemingsraad op de RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum 06-09-2019

De Arbowet verplicht elke werkgever een RI&E met bijbehorend plan van aanpak te maken. Vanuit zowel de WOR als de Arbowet heeft de medezeggenschap een belangrijke rol...

Bespaar kosten door psychische klachten te voorkomen

PSA Publicatiedatum 02-05-2019

Psychische klachten veroorzaken een derde van het verzuim en de instroom in de WIA. Een hoge kostenpost voor de werkgever en de maatschappij en belastend voor de werknemer. De...

Infographics

Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Arbeidsongeval Publicatiedatum 09-10-2019

Vindt er een arbeidsongeval plaats op de werkvloer, dan is dat een flinke schok voor zowel de werknemers als de werkgever. Volgens de Arbowet is uw organisatie verplicht...

RI&E beoordelen voor instemming

Instemmingsrecht Publicatiedatum 14-08-2019

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit staat in artikel 12 van de Arbowet en in artikel 27 van de Wet...

Vraag en antwoord

Wie is aansprakelijk bij een ongeval door een robot?
Robots zijn bezig aan een opmars in het bedrijfsleven en nemen taken over van mensen. In de Arbowet staat dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Als uw medewerker een arbeidsongeval heeft waarbij een robot is betrokken, kan hij de werkgever aansprakelijk... Lees het hele antwoord