Eerlijke beloning en gezond werk voor vakantiewerkers

Om te voorkomen dat vakantiewerkers onderbetaald worden of werk moeten doen dat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is de overheid een voorlichtingscampagne begonnen.

16 juni 2017 | Door redactie

Om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die de komende maanden als vakantiewerker aan de slag willen te beschermen tegen onderbetaling, zwaar werk en ongezonde arbeidsomstandigheden, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne over de rechten en plichten bij vakantiewerk. Die is gericht op de jongeren zelf, want als zij weten wat hun rechten zijn en welke plichten de werkgever heeft, kunnen ze ongeoorloofde praktijken makkelijker signaleren en aan de kaak stellen.

 Recht op betaling wettelijk minimumjeugdloon

De campagne wijst jongeren onder meer op het recht op betaling van het wettelijk minimumjeugdloon (tool) en de wettelijke vakantiebijslag, op voorgeschreven pauze- en rusttijden en op veilig en gezond werk dat bij hun leeftijd past. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar hebben in de wet een bijzondere positie. In de Arbeidstijdenwet staan de regels voor de werktijden en in de Arbowet en het Arbobesluit het soort werkzaamheden dat zij mogen verrichten. 

Geen hoge fysieke belasting 

Zo moeten jongeren 12 uur onafgebroken rust (tool) krijgen (13- en 14-jarigen zelfs 14 uur) en mogen zij geen nachtwerk verrichten. In de Nadere regeling kinderarbeid staan regels voor het soort werk; 13- en 14-jarigen mogen alleen losse klusjes doen en geen deel uitmaken van het normale arbeidsproces. Voor alle jongeren geldt dat werk geen gezondheidsrisico mag opleveren en dat de fysieke arbeidsbelasting (tool) niet te hoog mag zijn. Het Arbobesluit regelt dat de werkgever verplicht is voor toezicht op het werk te zorgen.
De campagne is te bekijken via Facebook, Instagram, Youtube en Spotify. Kijk voor de links op weetjewatjijwaardbent.nl. De campagne loopt tot eind augustus.