Noodzakelijke vaardigheden van een coach

14 februari 2014 | Door redactie

Een coach moet niet alleen een klik hebben met de medewerker. Hij moet ook over bepaalde vaardigheden beschikken. Bij het coachen spreekt de coach de medewerker aan op zijn kennis, maar ondersteunt hem ook bij het opdoen van nieuwe inzichten of leert hij hem bepaalde communicatieve vaardigheden aan.

De belangrijkste vaardigheden van een coach zijn:

  • onderzoeken: een coach moet echt kunnen luisteren, gerichte vragen kunnen stellen en oprechte aandacht kunnen geven;
  • waardering uiten: de coach moet medewerkers ondersteunen bij elke positieve stap die ze zetten;
  • gezonde feedback geven: de coach moet bedenkingen of kritiek op een constructieve en duidelijke manier kunnen uiten;
  • inspireren en stimuleren: de coach moet medewerkers uitdagen om meer verantwoordelijkheid te nemen of meer lef te tonen;
  • emotie toelaten: de coach mag negatieve gevoelens niet de kop in drukken maar moet deze een kans geven om tot uiting te komen;
  • positief zijn: de coach moet de sfeer luchtig en ontspannen kunnen houden en altijd het potentieel van een medewerker benadrukken.

Overigens komt er bij een coachingstraject méér kijken. De coach moet ook resultaatgericht zijn. Zorg dat de coach dus altijd het doel van een coachingstraject vaststelt en een duidelijk tijdpad uitstippelt. Op die manier krijgt het coachingstraject diepgang.

Bijlagen bij dit bericht

Een coachingstraject opzetten
Tools | Stappenplannen
Kiezen voor coaching
Tools | Stappenplannen
Coachingsbudget bepalen
Tools | Rekentools