Is Pokémons vangen onder werktijd toegestaan?

19 juli 2016 | Door redactie

Ook op de werkvloer lijken werkgevers niet te kunnen ontsnappen aan de Pokémon Go-hype. Zo werd een uitzendkracht in Nijmegen onlangs de deur uitgestuurd, nadat de opdrachtgever hem meerdere keren had verboden dit spelletje te spelen onder werktijd. Wat zijn de regels hiervoor?

In de wet staan geen specifieke regels voor internet- en telefoongebruik op de werkvloer. In het algemeen kan worden gezegd dat een werknemer ‘in redelijkheid’ gebruik mag maken van internet en telefoon voor privédoeleinden tijdens werktijd.  Als een werknemer incidenteel of tijdens de pauze een keer een privégesprek voert via zijn mobiel of op Facebook kijkt, is dit meestal niet zo’n probleem. Maar als het werk van de werknemer onder het overmatig privégebruik van deze middelen lijdt, is het uiteraard een ander verhaal. Een werknemer ontvangt immers geen salaris om onder werktijd spelletjes op zijn mobiel te spelen.
Het kan echter lastig zijn om het privégebruik van internet of telefoon te controleren. U mag het websitegebruik van individuele werknemers bijvoorbeeld niet zomaar monitoren.

Gedragsregels voor gebruik van internet, e-mail en mobiel

Een werkgever staat sterker als hij gedragsregels of een protocol (tool) heeft opgesteld voor het gebruik van internet en mobiel op het werk. In zo’n protocol kan hij bijvoorbeeld opnemen dat een werknemer bepaalde websites niet mag bezoeken (denk aan gok- of pornosites) en dat het internet- en mobielgebruik voor privédoeleinden binnen de perken moet blijven.
Of het privégebruik van internet en mobiel een goede reden is voor ontslag, zal onder meer afhangen van de mate van het gebruik, of de werkgever hiervoor een protocol heeft en of de werknemer waarschuwingen heeft gehad voor zijn gedrag.