Conflicthantering

Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Dat is niet alleen het geval tussen werknemers onderling. Werknemers kunnen ook een conflict hebben met hun leidinggevende of met een zakenrelatie of klant. Iedereen gaat weer anders met conflicten om. Het is de kunst om hierop in te spelen. Inzicht in verschillende conflictstijlen kan hierbij handig zijn. Mensen hebben vaak een eigen voorkeurstijl die zij van nature het meest gebruiken. Om strategisch met conflicten om te kunnen gaan, is het handig om soms bewust voor een andere stijl te kiezen.
Overigens hoeft een conflict niet altijd negatief te zijn. Als er op een goede manier met het conflict wordt omgegaan, kan dit soms zelfs leiden tot een betere samenwerking.

Uitgelicht

Vijf manieren om conflicten aan te pakken

Op de werkvloer ontstaan wel eens conflicten. Het is dan vaak aan de leidinggevenden om in te grijpen en te voorkomen dat het conflict...

Nieuws
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 30-05-2016

Conflicthantering afstemmen op fasen conflict

Werknemers liggen weleens met elkaar of met hun leidinggevenden overhoop. Om een conflict op de juiste manier aan te pakken, is het...

Nieuws
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 12-09-2016

Hoe moet een bestuurder zich opstellen in een...

Momenteel speelt er een conflict binnen de organisatie. Moet ik mij daar als bestuurder in mengen? Zo ja, wat is zijn de do’s...

Vraag en antwoord
Door redactie MT Rendement
Publicatiedatum: 10-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De HR-professional aan de mediationtafel

Mediation 5 minuten | 08-04-2021

Het kan gebeuren dat u als HR-professional ‘partij’ wordt in een arbeidsmediation met een werknemer; een collega dus. Mogelijk bent u persoo...

Mediation: een oplossing van het conflict én verbetering van de relatie

Mediation 5 minuten | 09-03-2021

Ondernemingsraden en bestuurders willen wel eens botsen. Het behartigen van verschillende belangen leidt nu eenmaal wel eens tot getouwtrek....

Hoe gaat u om met conflicten tussen thuiswerkende werknemers?

Conflicthantering 6 minuten | 12-01-2021

Conflicten tussen collega’s komen natuurlijk regelmatig voor. Dit is niet anders nu iedereen thuis moet werken vanwege de huidige coronamaat...

Infographics

Beroepsprocedure OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 25-03-2021

Zowel uw bestuurder als uw OR kan in geval van een conflict waar u niet samen uitkomt een beroepsprocedure starten. De aard van het conflict bepaalt de route.

Vaardigheden van een OR-lid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 08-10-2020

De OR heeft een spilfunctie binnen de organisatie. Hierdoor komt er van alles op de OR af. Veranderingen in de organisatie, belangen van werknemers of maatregelen vanuit...

Vraag en antwoord

Hoelang moeten we beoordelingsverslagen bewaren?
Sinds 25 mei 2018 moet uw organisatie rekening houden met de nieuwe privacyregels. Deze regels hebben ook gevolgen voor het bewaren van personeelsgegevens. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen de persoonsgegevens van medewerkers namelijk niet langer bewaard... Lees het hele antwoord