Conflicthantering

Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Dat is niet alleen het geval tussen werknemers onderling. Werknemers kunnen ook een conflict hebben met hun leidinggevende of met een zakenrelatie of klant. Iedereen gaat weer anders met conflicten om. Het is de kunst om hierop in te spelen. Inzicht in verschillende conflictstijlen kan hierbij handig zijn. Mensen hebben vaak een eigen voorkeurstijl die zij van nature het meest gebruiken. Om strategisch met conflicten om te kunnen gaan, is het handig om soms bewust voor een andere stijl te kiezen.

Overigens hoeft een conflict niet altijd negatief te zijn. Als er op een goede manier met het conflict wordt omgegaan, kan dit soms zelfs leiden tot een betere samenwerking.

Nieuws

Omgaan met conflicten en weerstand

11-10-2023

Hoogopgeleiden moeten vooral hun zachte competenties ontwikkelen. Aan zachte competenties blijkt wereldwijd een tekort te zijn. Een leidingg...

Voer de druk op de bestuurder op!

14-07-2023

De OR heeft de mogelijkheid om voor conflicten op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) naar de bedrijfscommissie en naar de rechte...

Slecht nieuws goed en duidelijk overbrengen

28-06-2023

Werknemers die slecht nieuws te horen krijgen, verwerken dat nieuws in verschillende fasen. Diverse emoties zullen de revue passeren. Door i...

Verbeter de samenwerking met de DISC-methode

19-04-2023

De samenwerking tussen werknemers goed laten verlopen is een uitdaging. Hapert de samenwerking, dan is het een optie om het bestaande gedrag...