Conflicthantering

Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Dat is niet alleen het geval tussen werknemers onderling. Werknemers kunnen ook een conflict hebben met hun leidinggevende of met een zakenrelatie of klant. Iedereen gaat weer anders met conflicten om. Het is de kunst om hierop in te spelen. Inzicht in verschillende conflictstijlen kan hierbij handig zijn. Mensen hebben vaak een eigen voorkeurstijl die zij van nature het meest gebruiken. Om strategisch met conflicten om te kunnen gaan, is het handig om soms bewust voor een andere stijl te kiezen.
Overigens hoeft een conflict niet altijd negatief te zijn. Als er op een goede manier met het conflict wordt omgegaan, kan dit soms zelfs leiden tot een betere samenwerking.

Uitgelicht

Vijf manieren om conflicten aan te pakken

Conflicthantering | Publicatiedatum 30-05-2016

Op de werkvloer ontstaan wel eens conflicten. Het is dan vaak aan de leidinggevenden om in te grijpen en te voorkomen dat het conflict volledig escaleert. Volgens het...

Conflicthantering afstemmen op fasen conflict

Conflicthantering | Publicatiedatum 12-09-2016

Werknemers liggen weleens met elkaar of met hun leidinggevenden overhoop. Om een conflict op de juiste manier aan te pakken, is het van belang om te weten in welke fase...

Hoe moet een bestuurder zich opstellen in een conflict?

Conflicthantering | Publicatiedatum 10-07-2019

Momenteel speelt er een conflict binnen de organisatie. Moet ik mij daar als bestuurder in mengen? Zo ja, wat is zijn de do’s en don’ts als bestuurder?

 

Hoe zorg ik voor een werksfeer waar geen taboe heerst op conflicten?

PSA | Publicatiedatum 24-02-2022

Een leidinggevende heeft mij om hulp gevraagd. De werksfeer op zijn afdeling is ondermaats en hij vermoedt dat dit onder andere komt omdat zijn werknemers geen conflicten...

Welke rol speelt de casemanager bij ziekteverzuim?

Wet verbetering poortwachter | Publicatiedatum 08-11-2021

In de Wet verbetering poortwachter staat dat we uiterlijk in week acht van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer een casemanager aan moeten wijzen. Voordat we dat...

Hoe voorkomen we ziekteverzuim door arbeidsconflicten?

Conflicthantering | Publicatiedatum 01-11-2021

Binnen onze organisatie hebben we al een paar keer te maken gehad met ziekmeldingen die het gevolg zijn van onenigheid op de werkvloer. Vaak leidt dit tot langslepende...

Re-integratie als de werknemer niet meewerkt

Re-integratie 5 minuten | 08-02-2022

Een langdurig zieke werknemer kan volgens de bedrijfsarts best wel weer iets doen. Maar het lijkt of hij niet wil: hij vindt ander werk in h...

Hoe een arbeidsconflict tot stand komt en wat u eraan kunt doen

Conflicthantering 6 minuten | 06-01-2022

Natuurlijk wilt u het liefst dat al uw werknemers tevreden zijn en met een goed gevoel aan het werk blijven. De realiteit is dat iedere orga...

Machtsmiddelen van uw ondernemingsraad

Werkwijze OR 6 minuten | 15-12-2021

Welke wegen staan er open voor uw OR als de belangrijke besluiten van uw bestuurder niet uitpakken zoals uw OR dat wil? De Wet op de onderne...

Geen coronaconflicten op de werkvloer!

Conflicthantering Publicatiedatum 04-10-2021

Het is voor veel werknemers van organisaties spannend om bij het ‘nieuwe normaal’ weer terug te keren op de werkvloer. De onderlinge contactmomenten, de verschillende...

Beroepsprocedure OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 25-03-2021

Zowel uw bestuurder als uw OR kan in geval van een conflict waar u niet samen uitkomt een beroepsprocedure starten. De aard van het conflict bepaalt de route.

Vaardigheden van een OR-lid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 08-10-2020

De OR heeft een spilfunctie binnen de organisatie. Hierdoor komt er van alles op de OR af. Veranderingen in de organisatie, belangen van werknemers of maatregelen vanuit...

Heeft u een vraag over Conflicthantering?

Roeselien Wekker
Roeselien Wekker
Trainer
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Conflicthantering?

Roeselien Wekker
Roeselien Wekker
Trainer
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie