Vragen over: dossieropbouw bij disfunctioneren

18 december 2018 | Door redactie

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan vanwege disfunctioneren, moet hij hiervoor een ontslagdossier opbouwen. Voor een succesvol ontbindingsverzoek moet zo’n ontslagdossier aan een aantal voorwaarden voldoen.

Dossieropbouw houdt kort gezegd in dat de werkgever een dossier aanmaakt waarin hij schriftelijke bewijsstukken opneemt ter voorbereiding op een mogelijke ontslagzaak. Om tot een volwaardig dossier te komen, moet de werkgever een aantal belangrijke stappen zetten. Zo moet hij de werknemer op tijd hebben geïnformeerd over zijn disfunctioneren en hem de gelegenheid hebben gegeven om zijn functioneren te verbeteren. De werkgever vergroot hiermee de kans dat de rechter zijn ontbindingsverzoek toewijst.

Wat moet er in elk geval in het dossier zitten?

  • een duidelijke functieomschrijving;
  • verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken en verslagen van tussentijdse voortgangsgesprekken met de werknemer;
  • een verbeterplan (onderdeel hiervan kunnen bijvoorbeeld vastgelegde scholingsinspanningen zijn).

Waaraan moet een verbetertraject voldoen?

 Voor het verbetertraject gelden geen wettelijke eisen, maar het is wel belangrijk dat de werkgever dit serieus aanpakt. Zo moet hij de werknemer voldoende tijd hebben gegeven om zijn functioneren te verbeteren. In de praktijk wordt hiervoor vaak een termijn van drie tot zes maanden aangehouden, maar hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals de duur van het dienstverband, de aard van de functie en het soort verbeterpunten. Daarnaast moet de leidinggevende regelmatig tussentijdse gesprekken met de werknemer hebben gevoerd over de voortgang van het traject.

Maakt de WAB het makkelijker om een werknemer te ontslaan?

Als het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking treedt, kunnen werkgevers verschillende ontslaggronden met elkaar combineren. Hierdoor wordt het makkelijker om een werknemer te ontslaan vanwege disfunctioneren, omdat de rechter bij het ontbindingsverzoek bijvoorbeeld ook een verstoorde arbeidsverhouding kan meewegen. Hier staat wel tegenover dat de vergoeding die de werkgever in zo’n situatie aan de werknemer moet meegeven hoger uitvalt.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!