Disfunctioneren

Er zijn genoeg redenen om disfunctioneren van een medewerker zo veel mogelijk te voorkomen. Zo kan disfunctioneren de motivatie en productiviteit van de werknemer en de mensen om hem heen verminderen. De werkstress die zij ervaren, vermeerdert juist.
Met een goed gesprek komt de werkgever vaak al een heel eind maar soms zijn er drastischere maatregelen nodig. Denk dan aan een officiële waarschuwing, verbetertraject, overplaatsing of schorsing. Maatregelen moeten wel binnen de wettelijke kaders passen. Zo is een ontslag wegens disfunctioneren niet zomaar mogelijk. De werkgever moet een ontslag goed kunnen onderbouwen door een dossier op te bouwen. Rechters beoordelen sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid dossieropbouw nog strikter.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het Nieuwe Beoordelen in de praktijk

Functioneren en beoordelen Publicatiedatum 25-04-2019

De geluiden dat de traditionele wijze van beoordelen waarin één keer per jaar een eenrichtingsgesprek wordt gevoerd achterhaald zou zijn, worden steeds luider. Het gesprek is...

Let op de juridische valkuilen bij het nieuwe beoordelen

Functioneren en beoordelen Publicatiedatum 29-01-2019

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met het nieuwe beoordelen. Geen periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken meer, maar een continue dialoog waarbij het...

E-learning

Dossieropbouw bij disfunctioneren
Videocollege
10 minuten
Publicatiedatum: 18-12-2017

Vraag en antwoord

Hoelang moeten we beoordelingsverslagen bewaren?
Sinds 25 mei 2018 moet uw organisatie rekening houden met de nieuwe privacyregels. Deze regels hebben ook gevolgen voor het bewaren van personeelsgegevens. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen de persoonsgegevens van medewerkers namelijk niet langer bewaard... Lees het hele antwoord