Bewaarplicht

Op grond van de fiscale bewaarplicht moet uw onderneming de administratie een bepaalde periode bewaren. Deze bewaarplicht geldt ook als u uw administratie uitbesteedt aan bijvoorbeeld een administratie- of accountantskantoor: ook deze externe partijen hebben de verplichting de gegevensdragers of de inhoud daarvan voor raadpleging beschikbaar te stellen. Zo hebben de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen de gelegenheid om controles op uw administratie uit te voeren. Voor verschillende gegevens gelden verschillende bewaartermijnen. De administratie- en bewaarplicht wordt door de Belastingdienst gecontroleerd. Kunt u bij een controle niet de vereiste stukken overleggen, dan kan de Belastingdienst maatregelen nemen.

Uitgelicht

Sancties bij het niet voldoen aan de bewaarplicht

Als een werkgever of onderneming niet voldoet aan de bewaarplicht, kan dat grote gevolgen hebben. De Belastingdienst heeft een aantal...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens

Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelt u diverse gegevens van verschillende sollicitanten. Denk aan sollicitatiebrieven, cv’s...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Bewaarplicht en bewaartermijn fiscale en bedrijfsgegevens

De overheid en de Belastingdienst stellen eisen aan de administratie van diverse stukken. Zo geldt voor bepaalde gegevens een bewaarplicht...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 12-08-2019

Bewaarplicht: Bewaartermijnen

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De...

E-learning
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 08-12-2015

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het belang van helder beleid over het vergoeden van kosten

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 03-04-2019

U kunt ervoor kiezen de kosten van werknemers te vergoeden op declaratiebasis of via een vaste vergoeding. Vergoeden op declaratiebasis kan handig zijn als het incidentele kosten...

Welke verplichtingen heeft u in het kader van de identificatieplicht?

Identificatieplicht Publicatiedatum 02-04-2019

Voordat een werknemer voor uw onderneming aan de slag gaat, moet u zijn identiteit vaststellen. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg van zaken die u op grond...

E-learning

Identificatieplicht
Videocollege
6 minuten
Publicatiedatum: 28-11-2016
Bewaarplicht: Loonadministratie
Videocollege
8 minuten
Publicatiedatum: 15-07-2016

Vraag en antwoord

Hoelang moeten we beoordelingsverslagen bewaren?
Sinds 25 mei 2018 moet uw organisatie rekening houden met de nieuwe privacyregels. Deze regels hebben ook gevolgen voor het bewaren van personeelsgegevens. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen de persoonsgegevens van medewerkers namelijk niet langer bewaard... Lees het hele antwoord