Flexwerkers combineren vaak verschillende banen

Flexwerkers en zzp’ers hebben te kampen met grotere onzekerheid over hun baan en dus inkomen. Zij passen dus verschillende strategieën toe om voor zichzelf toch wat meer vastigheid te creëren, bijvoorbeeld het combineren van banen.

12 februari 2020 | Door redactie

Flexwerkers hebben minder werkzekerheid dan mensen met een vaste baan. Geen wonder dat ze op andere manieren proberen om toch een betrouwbaar inkomen op te bouwen. Een vaak toegepaste strategie is het combineren van verschillende banen, ook wel multi-jobbing genoemd. Voor wat betreft de werkzekerheid blijkt dit zeker effectief, maar qua inkomen biedt het minder garanties. Mensen met meer dan één baan hebben vaker een inkomen dat onder de armoedegrens ligt. In Nederland hebben 539.000 werknemers (7,4% van de beroepsbevolking) meer dan één betaalde baan.  

Informeel leren

Een andere strategie is het zogenoemd ‘informeel leren op de werkvloer’. Ook dit blijkt bij te dragen aan het vergroten van de baan- en inkomenszekerheid, vooral bij lager opgeleiden. Het kost uitzendorganisaties relatief weinig, maar helaas wordt deze aanpak nog weinig toegepast. De voornaamste oorzaak lijkt onbekendheid van uitzendbureaus met deze informele manier van kennisverwerving. Bovendien ontbreekt op dit moment formele erkenning van de opgedane kennis. Het rapport ‘Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt’ van TNO en CBS zoomt in op de problemen die flexwerkers en zzp’ers op de arbeidsmarkt ervaren.