Aanvullend geboorteverlof minder in trek bij lage inkomens

19 mei 2022 | Door redactie

Sinds de invoering van het aanvullend geboorteverlof op 1 juli 2020 heeft ruim een kwart van de werknemers met recht op het verlof hier geen gebruik van gemaakt. Een groot deel hiervan heeft dit niet gedaan omdat het door de uitkeringshoogte van 70% van het loon financieel niet haalbaar was.

Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben recht op betaald geboorteverlof van maximaal één keer de arbeidsduur per week. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf keer de arbeidsduur per week. Hiervoor kunnen werknemers een uitkering van UWV krijgen van 70% van het dagloon, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon.
Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent de evaluatie van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieruit blijkt dat van de werknemers die het aanvullend geboorteverlof links lieten liggen, bijna de helft het verlof niet nodig had omdat de moeder minder ging werken of hiermee stopte. 40% wilde er wel gebruik van maken, maar achtte verlofopname niet mogelijk. Meestal was dit om financiële redenen.

Vooralsnog geen reden om WIEG te wijzigen

85% van de werknemers uit een huishouden met een gezamenlijk maandinkomen van meer dan
€ 4.000 nam het aanvullend geboorteverlof op, tegen 63% uit huishoudens met een gezamenlijk maandinkomen van minder dan € 4.000. Volgens de minister is het goed mogelijk dat de coronacrisis van invloed is geweest op het verlofgebruik. De crisis leidde immers tot een onzekere economische situatie en het wegvallen van inkomen. Bovendien werkten veel werknemers thuis, waardoor werk en zorgtaken makkelijker gecombineerd konden worden.
De evaluatie geeft volgens minister Van Gennip geen uitsluitsel over alle gewenste effecten van de verlofregeling. Omdat het een tijd duurt voordat deze effecten zichtbaar zijn, is er volgens haar geen aanleiding voor een aanpassing van de WIEG. Wel is ze van plan om de achtergrond en beweegredenen van de groep die om financiële redenen geen gebruik maakt van het verlof, nader te onderzoeken.

FNV wil volledige loondoorbetaling bij verlof

In de evaluatie van de Wet betaald ouderschapsverlof (artikel) – vooralsnog gepland voor begin 2025 – zal het aanvullend geboorteverlof opnieuw onder de loep genomen worden. Het is goed om opnieuw te evalueren als de coronapandemie niet of minder van invloed is en het hybride werken meer ingeburgerd is, aldus de minister.
Vakbond FNV roept het kabinet op om het aanvullend geboorteverlof volledig doorbetaald te maken. Volgens de vakbond schiet de verlofregeling haar doel voorbij, namelijk het versterken van de band tussen partner en kind en verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen. Het verlof zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn en niet alleen voor de hogere inkomens. Omdat de uitkering bij het betaald ouderschapsverlof ook 70% bedraagt, bestaat het risico dat vanaf 2 augustus 2022 hetzelfde gaat spelen bij deze verlofvorm.