Hoe berekenen we de ZVW-heffing over een ontslagvergoeding?

22 juli 2019

We moeten over de ontslagvergoeding die we aan een werknemer gaan uitkeren werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen. Hoe bereken ik dat?

Een ontslagvergoeding is loon uit vroegere dienstbetrekking. Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen moet u de groene tabel voor bijzondere beloningen gebruiken. Over de ontslagvergoeding zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd, maar inderdaad wel de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). Die moet uw organisatie betalen.

Loontijdvakken

De ontslagvergoeding is geen tijdvakloon. Als een werknemer per 31 oktober 2019 uit dienst is gegaan, ontvangt hij in november een bijzondere beloning, namelijk de ontslagvergoeding. Voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW die verschuldigd is, moet u dan ook geen loontijdbedrag aan de bestaande cumulatieven tot en met oktober toevoegen. Het aantal cumulatieve loontijdvakken van een maand blijft totaal tien. U moet dus rekenen met tien maal de loontijdvakbedragen van een maand.

Aanvullende heffing ZVW

Als u voor de betreffende werknemer elke maand ZVW-heffing betaalt over 1/12 van het maximumbijdrageloon in het kalenderjaar, bent u over de ontslagvergoeding geen aanvullende werkgeversheffing ZVW verschuldigd. Het maximale bedrag over de tien tijdvakken die de werknemer dat jaar voor uw onderneming heeft gewerkt, is dan immers al betaald.