Klokkenluidersregeling

Sinds 23 januari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) van kracht. Deze wet vervangt de Wet huis voor klokkenluiders. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen die (ernstige) misstanden binnen organisaties aan de grote klok hangen, beter worden geholpen en beschermd.  Klokkenluiders steken hun nek uit door maatschappelijke misstanden aan de kaak te stellen. Denk daarbij aan fraude, belangenverstrengeling en mismanagement. Het levert de organisatie meestal veel negatieve publiciteit op.

Een klokkenluider trekt niet aan de bel om er zelf beter van te worden, maar om te waarschuwen voor acute of dreigende misstanden. De informatie die een klokkenluider naar buiten brengt, hoeft echter niet per se waar te zijn. Hij kan ook sterk overdrijven of zelfs onjuiste informatie naar buiten brengen.

Het luiden van de noodklok is niet zonder zonder risico voor de klokkenluider zelf. Vaak raakt de arbeidsrelatie verstoord en kan de klokkenluider te maken krijgen met pesterijen, overplaatsing of ontslag. 

Nieuws

Heeft de OR ingestemd met de meldregeling klokkenluiders?

10-11-2023

Ondernemingsraden die nog geen instemmingsverzoek hebben ontvangen voor het aanpassen van de interne meldprocedure aan de Wet bescherming kl...

Machtsmisbruik is geen uitzondering

18-10-2023

Leidinggeven geeft macht. Veel leidinggevenden kunnen daar prima mee omgaan en gebruiken hun macht voor de juiste doeleinden. Binnen veel or...

Tips voor betere communicatie over integriteit

11-09-2023

Goed communiceren over integriteit is vaak nog best lastig. Toch is het van belang dat er in de organisatie aandacht is voor integriteit en...

Integriteitsbeleid vaak nog voor verbetering vatbaar

07-06-2023

De Wet bescherming klokkenluiders heeft de regels aangescherpt voor het integriteitsbeleid in organisaties. Bij organisaties die met integri...