Signalen van pesten op het werk herkennen

11 december 2020 | Door redactie

Overal wordt gepest, ook op de werkvloer en ook door volwassenen. Pesten is een vorm van ongewenst gedrag die de werkgever hard moet aanpakken. Dat kan alleen als werkgevers de signalen van pestgedrag herkennen.

Het tijdig herkennen van pesten valt nog niet mee. Het is triest, maar pesten is pas goed herkenbaar als het te laat is. Toch zijn er wel degelijk factoren die kunnen wijzen op pestgedrag. De belangrijkste is de sfeer (tool) op een afdeling. Als er een gespannen sfeer hangt, klopt er iets niet. Leidinggevenden en werkgevers doen er daarom goed aan regelmatig even over de afdelingen te lopen. Een slechte sfeer is doorgaans goed aan te voelen. Ook de manier waarop werknemers met elkaar omgaan vertelt hoe de onderlinge verstandhoudingen zijn.

Slechte werksfeer bespreekbaar maken

Leidinggevenden moeten een slechte werksfeer bespreekbaar maken, bijvoorbeeld in het werkoverleg. Afzonderen, slechter presteren, buitengesloten worden, zijn zichtbare signalen die op pesten kunnen duiden. Onderneem dan meteen actie door dit bij de leidinggevende of werkgever aan te kaarten. Op een dergelijke afdeling wordt er niet meestal niet goed samengewerkt, is er geen sociale steun van collega’s onderling en hebben de medewerkers geen oprechte interesse in elkaar. Vaak blijven de prestaties van het team onder de maat. Dit komt de productiviteit niet ten goede, dus de leidinggevende heeft er alle belang bij hier iets aan te doen.

Pesten ook door leidinggevende

Pestgedrag kan alleen worden aangepakt als leidinggevenden hierin het goede voorbeeld geven. Dat kan lastig zijn, want pesten door leidinggevenden komt ook voor en ondermijn het gevoel van veiligheid. De gepeste werknemer kan immers niet voor steun naar zijn manager, maar moet wel elke dag naar zijn werk. Het is dus belangrijk dat er op alle niveaus in de organisatie hard opgetreden wordt tegen pestgedrag. Ook de werkgever zal hierin moeten laten zien dat pesten door leidinggevenden niet getolereerd wordt. 

Bijlagen bij dit bericht