Eerste Kamer akkoord met minimumloon per uur

15 februari 2023 | Door redactie

De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met de invoering van een wettelijk minimumuurloon. De Wet invoering minimumuurloon moet ingaan per 1 januari 2024.

In Nederland bestaat er geen wettelijk minimumuurloon. Het uurloon hangt af van het aantal uren dat een fulltime werkweek bedraagt in een organisatie. In sommige organisaties is dat 40 uur per week, bij andere bijvoorbeeld 38 of 36 uur. Maar het kabinet wil per 1 januari 2024 een minimumuurloon invoeren met de Wet invoering minimumuurloon. De Tweede Kamer ging in juni 2022 al akkoord met deze wet. Gisteren stemde ook de Eerste Kamer ermee in.

Minimumuurloon straks niet meer afhankelijk van lengte werkweek

Met de Wet invoering minimumuurloon hangt het minimum loon per uur straks niet meer af van de lengte van de werkweek. Minimumloonverdieners die meer dan 36 uur per week werken, gaan er daarbij op vooruit. Het minimumloon per week en per dag wordt geschrapt. Het minimumloon per maand blijft wel in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staan. Dit is namelijk nodig voor de uitvoering van diverse socialezekerheidsuitkeringen en tegemoetkomingen.

Motie met verzoek aan overheid tot lastenverlaging bij werkgevers

Er bestaan wel zorgen over komst van het minimumuurloon, omdat het de loonkosten doet stijgen. Zo werd tijdens de stemming voor het wetsvoorstel ook de motie-Oomen-Ruijten (CDA) aangenomen waarin de regering wordt verzocht de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen en te verkennen welke mogelijkheden tot lastenverlaging er zijn en daarbij de mogelijke ruimte die de UWV-fondsen bieden te onderzoeken. Verder boden begin februari een twintigtal brancheorganisaties de Eerste Kamer een petitie aan waarin ze pleiten voor een verlaging van de werkgeverslasten en een gefaseerde invoering van het wettelijk minimumuurloon.

Bijlagen bij dit bericht