Voorlopig akkoord over minimumloon in Europese Unie

8 juni 2022 | Door redactie

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie bereikten een voorlopig akkoord over het minimumloon binnen de Europese Unie (EU). De richtlijn legt vast hoe lidstaten kunnen zorgen voor een minimumloon waarmee werknemers een fatsoenlijke levensstandaard hebben.

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie sloten maandag een voorlopig akkoord dat ervoor moet zorgen dat minimumlonen in alle EU-landen een fatsoenlijke levensstandaard voor werknemers garanderen. De minimumlonen kunnen dan nog wel per land verschillen. De EU-landen moeten het minimumloon minimaal iedere twee jaar actualiseren.

Verbetering van positie werknemers en vakbonden

Op basis van de richtlijn moeten lidstaten beoordelen of het minimumloon in hun land voldoende is voor een fatsoenlijke levensstandaard. Daarbij moeten ze onder meer rekening houden met sociaal-economische omstandigheden, koopkracht en de loonverdeling in het land. Ook kan een lidstaat het loon toetsen aan internationale normen, zoals 60% van het mediane brutoloon en 50% van het gemiddelde brutoloon.
Verder moet de richtlijn de positie van werknemers en vakbonden verbeteren bij onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en moet minimaal 80% van de werkende bevolking onder een cao vallen. Ook moeten EU-landen een handhavingssysteem opzetten, inclusief monitoring en goede informatievoorziening over het minimumloon.

Minimumloon in Nederland gaat stijgen

Het voorlopige akkoord moet eerst worden goedgekeurd door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Ook de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement moeten nog stemmen over de afspraken. Bij goedkeuring hebben de EU-lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten.
Ook in Nederland vinden er ontwikkelingen plaats rondom het minimumloon. Zo maakte het kabinet in de Voorjaarsnota bekend dat de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon met 7,5% eerder plaats gaat vinden dan gepland. Het minimumloon wordt in zowel 2023 als 2024 verhoogd met 2,5% en met 2,32% in 2025.

Bijlagen bij dit bericht