Als de ondernemingsraad een fout maakt…

Leden van de ondernemingsraad (OR) zijn ook maar mensen en ze gaan weleens de fout in. Toch kan een blunder van een OR-lid vanwege zijn vertegenwoordigende positie grote gevolgen hebben. Het is dus belangrijk om bij een gemaakte fout de schade zoveel mogelijk te beperken. Hoe doet een OR dat?

16 augustus 2016 | Door redactie

De OR kan fouten maken op drie gebieden. De ondernemingsraad is onzorgvuldig in zijn communicatie met de bestuurder (tools), de achterban (tool) of in zijn onderlinge communicatie. Fouten op procedureel gebied komen ook voor: de OR kan gebruikmaken van zijn instemmingsrecht of adviesrecht zonder dat er een overlegvergadering met de bestuurder heeft plaatsgevonden. Tot slot kan de ondernemingsraad inhoudelijke fouten maken, zoals bijvoorbeeld de wet er niet zorgvuldig genoeg op naslaan.

Stappenplan bij fouten

Een ondernemingsraad kan het volgende stappenplan volgen om de schade bij een gemaakte fout zoveel mogelijk te beperken:

  • (H)erken de fout: de OR zal terechte kritiek moeten accepteren en duidelijk moeten maken dat ook hij vindt dat er een fout is gemaakt.
  • Analyseer de fout: de OR moet zichzelf de vraag stellen waarom deze fout is gemaakt.
  • Leer ervan: de OR moet intern bespreken door welke maatregelen herhaling in de toekomst kan worden voorkomen.
  • Leg uit: de OR moet met de billen bloot bij de achterban en de bestuurder. Hij moet vertellen wat er fout is gegaan en welke maatregelen zijn getroffen. Een slimme OR verdedigt zichzelf niet en gaat ‘ja, maar’ uit de weg om te voorkomen dat de fout groter lijkt.
  • Agendeer de oplossing: een OR die de oplossing bespreekt met achterban en bestuurder, creëert draagvlak, waardoor de fout mogelijk kan worden rechtgezet.