Hoor en wederhoor toepassen bij ontslag

4 november 2013 | Door redactie

Als een medewerker het te bont maakt, kunt u hem in sommige gevallen op staande voet ontslaan. U moet er dan wel voor zorgen dat de medewerker kan reageren op uw verwijten. Laat u dit na, dan loopt u het risico dat de rechter vindt dat de dringende reden voor het ontslag niet voldoende is komen vast te staan en dat het ontslag onterecht is gegeven. Het gerechtshof in ’s Hertogenbosch boog zich onlangs over zo’n zaak.

In de zaak ging het om een servicemonteur die sinds 2004 in dienst was bij zijn werkgever. In 2011 stelde de werkgever dat de productiviteit van de medewerker een stuk lager was dan van de andere monteurs. Dit kwam volgens de werkgever vooral doordat de medewerker erg lang onderweg was als hij tussen de verschillende werklocaties reisde. De medewerker – overrompeld door de confrontatie – wist niet zo snel een gedetailleerde verklaring te geven voor de lange reistijd. Vervolgens ontsloeg de werkgever hem op staande voet, maar de medewerker vocht het ontslag aan.

Ontslag op staande voet was onterecht

Toen de zaak eenmaal voorlag bij het gerechtshof in ’s Hertogenbosch, oordeelde het hof dat het ontslag op staande voet onterecht was. Volgens het gerechtshof was niet vast komen te staan dat er sprake was van een dringende reden. Dat de medewerker geen verklaring had kunnen geven voor zijn lage productiviteit mocht niet worden gezien als het erkennen van dat verwijt.
Een medewerker in de gelegenheid te stellen om te reageren op een dringende reden is geen voorwaarde voor een ontslag op staande voet. Echter, door de medewerker deze kans niet te geven, loopt u het risico dat de gemaakte verwijten (de dringende reden) niet of onvoldoende worden vastgesteld. Zonder dringende reden was het ontslag op staande voet onterecht.

U heeft de tijd voor hoor en wederhoor

Het is verstandig om een medewerker de kans te geven om te reageren op een dringende reden. Dit wordt hoor en wederhoor genoemd. Ook moet u zelf voldoende onderzoek hebben gedaan. Hierdoor kunnen de feiten en daarmee een dringende reden worden onderbouwd. Tijd nemen voor hoor en wederhoor staat niet in de weg aan de eis van het onverwijld geven van een ontslag op staande voet. Let er daarbij wel op dat het onderzoek zo snel mogelijk gebeurt.
Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 8 oktober 2013, ECLI (verkort): 4548