Ontslag toegestaan ondanks chronische ziekte

13 januari 2012 | Door redactie

Een langdurig zieke werknemer kunt u in principe niet ontslaan. Er geldt immers een bijzonder opzegverbod bij ziekte. Heeft u er echter alles aan gedaan om de werknemer te re-integreren en kampt uw organisatie met grote roosterproblemen doordat de werknemer steeds verzuimt, dan kan dit onder bepaalde omstandigheden een gewichtige reden voor ontslag zijn.

Onlangs bepaalde de kantonrechter in Breda dat een chronisch zieke werkneemster van een huisartsenpost toch mocht worden ontslagen. De vrouw leed aan obesitas morbide en was in 2007 na een maagverkleining ziek uitgevallen. Na de operatie was ze weer gedeeltelijk aan het werk gegaan, maar verzuimde daarna regelmatig. Vanwege complicaties moest ze opnieuw medische behandelingen ondergaan.

Geen zicht op herstel

Op 5 juli 2011 deed haar werkgever een voorstel om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De werkgever vond dat de (kleine) organisatie grote problemen ondervond van het verzuim. De werkneemster was twee jaar na de eerste ziekteperiode van 104 weken namelijk nog niet volledig hersteld. Met het oog op nog uit te voeren operaties zou ze dat ook niet binnen afzienbare tijd zijn. Het verzuim leidde tot grote roosterproblemen, waardoor collega’s vaak werk moesten overnemen. De werkgever zag geen heil meer in voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Re-integratieverplichtingen nagekomen

De werkneemster weigerde mee te werken aan het beëindigingsvoorstel, waarna de werkgever besloot haar op non-actief te stellen en een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter. De arbeidsongeschiktheid van de werkneemster leidde volgens de kantonrechter in deze kleine organisatie voor zo veel roosterproblemen, onverwachte uitval en onzekerheid over het herstel, dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van de werkgever kon worden verlangd. Omdat de werkgever ook alle re-integratieverplichtingen was nagekomen, werd de arbeidsovereenkomst ontbonden. De werkneemster kreeg wel nog een ontslagvergoeding van € 12.500.
Rechtbank Breda, 23 september 2011, LJN: BT6716