Ook sollicitatieplicht bij dreigend ontslag

6 juni 2012 | Door redactie

Niet alleen werklozen maar ook werknemers voor wie ontslag dreigt, worden verplicht om elke vier weken minimaal vier keer te solliciteren en zich in te schrijven bij een uitzendbureau. Als een werkzoekende zijn sollicitatieplicht onvoldoende of niet nakomt, kan UWV WERKbedrijf een maatregel opleggen. Dat blijkt uit het nieuwe Besluit sollicitatieplicht dat onlangs is gepubliceerd.

Iedere werkzoekende die een WW-uitkering aanvraagt, moet zich inspannen om zo snel mogelijk werk te vinden door een open of gerichte sollicitatie te sturen, zich in te schrijven bij een uitzend- of detacheringsbureau of een concreet sollicitatiegesprek te voeren bij een werkgever. Dit staat in het Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012 dat onlangs is gepubliceerd. Nieuw is dat de sollicitatieplicht niet alleen voor werklozen geldt, maar ook voor werknemers die weten dat ze op korte termijn werkloos worden.

Sollicitatieplicht vanaf opzegging

De sollicitatieplicht geldt vanaf de datum van opzegging van het (tijdelijke) dienstverband of waarop het dienstverband op een andere manier dan door opzegging wordt beëindigd. Een werknemer die ontslag neemt omdat hij gaat verhuizen, is verplicht om in de buurt van zijn nieuwe woonplaats te solliciteren vanaf het moment waarop de verhuisdatum bekend is. De werknemer voor wie ontslag dreigt, moet minstens één concrete sollicitatie hebben gedaan in de periode voordat hij werkloos wordt.

Plichten van werkzoekenden

Het Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012 is aangepast als gevolg van de wijzigingen in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), waarmee de Eerste Kamer onlangs akkoord is gegaan. Als gevolg daarvan vervalt het bestaande Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2012. Iedere werkzoekende die een WW- of een IOW-uitkering wil aanvragen, moet straks aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • elke vier weken minimaal vier keer solliciteren en de resultaten hiervan in zijn elektronische werkmap zetten;
  • informatie verstrekken over zijn beroep, opleiding en werkervaring;
  • zich inschrijven bij een uitzend- of detacheringsbureau;
  • meewerken aan activiteiten van UWV WERKbedrijf om zijn kans op werk te vergroten, zoals competentietests, speeddates met werkgevers en op verzoek van UWV WERKbedrijf onderzoeken of het mogelijk is om in het buitenland te gaan werken;
  • zijn cv plaatsen op werk.nl en zorgen dat dit up-to-date blijft.