UWV waarschuwt voor foute ontslagformulieren

23 maart 2017 | Door redactie

Als werkgevers een ontslagaanvraag indienen bij UWV, moeten zij erop letten dat ze de nieuwste formulieren gebruiken. Aanvragen met verouderde formulieren neemt UWV niet in behandeling.

Om te kunnen ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet een werkgever een ontslagaanvraag indienen bij UWV. De werkgever gebruikt voor zo’n aanvraag standaard ontslagformulieren van het uitvoeringsinstituut. UWV heeft afgelopen jaar deze formulieren volledig gedigitaliseerd en meldt nu dat ontslag (tools) aanvragen alleen nog met de nieuwste formulieren mogelijk is.

Ontslagformulieren worden regelmatig vernieuwd

Werkgevers doen er dus goed aan altijd de nieuwste digitale ontslagformulieren te gebruiken. Dit betekent dat de werkgever pas op het moment van de daadwerkelijke aanvraag naar uwv.nl moet gaan om daar de formulieren in te vullen en op te sturen via het werkgeversportaal. Formulieren die een werkgever op de computer heeft opgeslagen, zijn mogelijk verouderd. UWV wil de formulieren namelijk nog weleens aanpassen. Het instituut neemt pas een ontslagaanvraag in behandeling als de werkgever de juiste formulieren heeft gebruikt en deze volledig heeft ingevuld.

Vier weken wachten op ontslagvergunning

Neemt UWV een aanvraag in behandeling, dan moeten de werkgever en werknemer ongeveer vier weken wachten op de beslissing, al kan het voorkomen dat UWV meer tijd nodig heeft voor een zorgvuldig besluit. Als de werkgever geen ontslagvergunning van de uitkeringsinstantie krijgt, heeft hij nog diverse andere opties om tot ontslag te komen.