Is niet voldoen aan e-mailetiquette reden voor ontslag?

10 juli 2019

Onlangs heeft een werknemer een verhitte e-mailwisseling tussen hem en mij naar zijn hele afdeling doorgestuurd. Is dit reden voor ontslag?

Het doorsturen van e-mails gebeurt aan de lopende band en is in bijna alle gevallen geen reden voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. Maar is de e-mail vertrouwelijk van aard, dan liggen de zaken anders. Iemand kan zich dan schuldig maken aan ernstig verwijtbaar gedrag. Zo kwam er een zaak voor het hof waarin een organisatie een werknemer verweet vertrouwelijke e-mails door te hebben gespeeld naar een oud-collega.

Concurrentiegevoelig

Deze voormalig werknemer was een eigen onderneming begonnen die concurreerde met zijn oud-werkgever. Hierbij kreeg hij dus hulp van binnenuit. De werknemer die hem aan informatie hielp, stuurde een reeks concurrentiegevoelige e-mails door. Toen de organisatie dit ontdekte, werd de bewuste werknemer ontslagen op staande voet. Het hof schaarde zich achter de werkgever. De werknemer had namelijk ernstig verwijtbaar gehandeld. Hij overtrad organisatieregels en wist dat de informatie niet gedeeld mocht worden. De vraag is dus bij het doorsturen van een e-mail of iemand hiermee ernstig verwijtbaar handelt. Als dat het geval is, kan dat reden zijn voor ontslag.

Verwijtbaar handelen

Bij het doorsturen van een e-mailwisseling met een leidinggevende zou er sprake van ernstige verwijtbaarheid kunnen zijn. Bijvoorbeeld als de reputatie van de leidinggevende stevige schade oploopt of de arbeidsrelatie danig verstoord raakt. Het op deze manier doorsturen van berichten zorgt voor onrust in de organisatie en kan ertoe leiden dat werknemers elkaar niet meer durven te mailen uit angst dat hun bericht bij een derde ontvanger belandt. Als zoiets gebeurt, kan de arbeidsrelatie tussen de organisatie en degene die de e-mail doorstuurde dusdanig verstoord raken dat de kantonrechter instemt met ontslag.