€ 3.750 subsidie voor omscholing naar ICT of techniek

29 september 2022 | Door redactie

Werkgevers die één of meerdere werknemers willen laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT, kunnen hiervoor tot en met 1 december 17.00 uur subsidie aanvragen. Het subsidiebedrag bedraagt € 3.750 per omscholingstraject en er geldt een maximum van zes trajecten per werkgever.

De Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is één van de personeelsgerelateerde subsidies (artikel) en is in het leven geroepen om werkgevers financieel te ondersteunen bij het aanbieden van een omscholingstraject naar één van de krapteberoepen in de ICT of techniek. De regeling is niet alleen voor bestaande werknemers; werkgevers kunnen de subsidie ook aanvragen voor nieuwe werknemers uit een andere beroepsgroep.

Werkgever moet aan veel voorwaarden voldoen

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling, moet een werkgever aan een trits voorwaarden voldoen. Zo mag de werknemer voor wie de subsidie bedoeld is onder meer vóór 1 juli van dit jaar niet hebben gewerkt in de beroepsgroep waarvoor hij omgeschoold wordt, mag hij in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag geen voortgezet onderwijs hebben gevolgd en moet hij het nieuwe beroep voor minimaal de helft van de werktijd uitvoeren. Ook moet het traject minimaal
€ 7.500 kosten, waardoor de werkgever altijd ten minste 50% van het omscholingstraject zelf moet bekostigen. Bovendien mag de werkgever voor het omscholingstraject geen subsidie hebben ontvangen vanuit de subsidieregeling praktijkleren of de SLIM-regeling.

RVO kan subsidie terugvorderen

Er is € 10 miljoen beschikbaar voor de regeling, goed voor in totaal 2.666 omscholingstrajecten. Binnen acht weken neemt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een beslissing over de aanvraag voor de subsidie, die als voorschot wordt uitbetaald. Als bij een controle van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat een werkgever niet aan (één van) de voorwaarden voldoet, vordert RVO de subsidie terug. De aanvraag verloopt via rvo.nl. Voor de aanvraag heeft een werkgever het digitale inlogmiddel eHerkenning nodig met machtiging RVO diensten op minstens betrouwbaarheidsniveau 2+.